Vi byter lokal och flyttar in i Bobergsskolan augusti 2019

Diana/Anna

Dianavägen 3

Visa på karta

Förskolan Diana ligger i Hjorthagen och består av två avdelningar. Förskolan flyttar sommaren 2019 till Bobergsskolan, Norra Djurgårdsstaden och byter namn till Anna. Enligt byggplanering kommer förskolan inrymmas i Hus 11 från och med hösten 2020.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Östermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
Uppgift saknas

Tillgänglighet i lokalerna

 • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Eftersom området Norra Djurgårdsstaden är en miljöstadsdel så färgar det av sig på vår förskola. Här på förskolan Diana har vi en pedagogisk inriktning för hållbar utveckling. Den vägleder oss krig exempelvis miljösmarta beslut i vår vardag. Det finns flera sätt att ur ett barnperspektiv implementera miljö och hållbarhetsarbete. Här är några exempel:

 • Utomhuspedagogik, där barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla naturvetenskapliga processer och fenomen.
 • Hållbart lärande, där barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Demokratiska arbetsformer, där barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Mjölkbutikens verkstad

Det som är unikt för vår enhet är att de äldre barnen på förskolan har tillgång till Mjölkbutikens verkstad som ligger här i Hjorthagen. Det är vår egen verkstad, där Snickar-Erik jobbar och tar emot nyfikna barn som vill lära mer om att skapa med trä och andra material. Barnen får gruppvis prova på att jobba med hårda och mjuka material, utforska olika tekniker för hur man sätter ihop och tar isär saker, måla, använda tyg, garn/snöre och annat skapande som barnen visar intresse för.

Inne- och utemiljö

Förskolan består av två avdelningar, Nyponet och Hallonet. Rummen inne på avdelningarna är uppdelade i mindre lärstationer. Exempelvis lek och drama, bygg och konstruktion, ateljé, etc. Förskolan Diana ligger ett stenkast från Stora Skuggans nationalpark och en 4-H gård där barnen har möjlighet att bekanta sig med hästar, kor, getter, får, grisar, höns, kaniner och även enklare växtodlingar.

Kost och måltider

Förskolan Dianas lunch tillagas av vår kock på förskolan Fjällklockan. Livsmedlen är minst 50 procent ekologiska. Måltiden och den pedagogiska verksamheten sammanflätas ur ett barnperspektiv - det ska inte bara vara gott utan också en mötesplats för hållbart lärande. Dessutom håller vår kock oss a jour med matsedeln på Instagram där man kan se barnens måltider i bild!

Mål och vision

För att uppnå vår måluppfyllelse så utarbetar vi olika systematiska metoder som genomsyrar förskolornas verksamheter:

 • Det pedagogiska årshjulet beskriver förskolornas arbetsprocesser månadsvis och fungerar som stöd för personalens planering- och utvärderingsarbete.
 • Pedagogisk utvecklingstid för förskollärare och kollegial utvecklingstid fungerar som stöd i arbetet kopplat till uppföljning, utvärdering och utveckling.
 • Vi använder nätverk till kunskapsutveckling, kollegial reflektion samt ett sätt att sprida goda exempel i vår enhet.
 • Arbetslagen använder kvalitetsindikatorns självskattningsmetod och egna utarbetade lokala arbetsplaner i sitt fortsatta utvecklingsarbete.
 • Vår vision i Norra Djurgårdsstadens förskollenhet är att vi tillsammans skapar en gemensam pedagogisk grundsyn för alla som arbetar i våra förskolor.
 • Vi vill att förskolan ska präglas av teoretiska ställningstaganden, beprövade erfarenheter och vila på en stark demokratisk grund där barns inflytande samspelar med deras lärande och omsorg samt att en hållbar utveckling genomsyrar all vår verksamhet.
 • Vi vill att varje förskola utformar sin egen inriktning och arbetssätt utifrån barngrupp, lokala förutsättningar och kultur.

Särskilt stöd och behov

För barnen i Östermalms förskoleverksamhet som behöver särskilt stöd, finns särskilda resurser (verksamhetsstöd). Medlen finns på stadsdelsförvaltningen och administreras centralt. Behovet av stöd är varierande. Begreppet behov av särskilt stöd syftar inte på någon enhetlig grupp. Alla barn behöver stöd för sin utveckling i förskolan, några behöver särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela förskoletiden.

Mer om oss

 • Förskolans ramöppettider är klockan 06.30–18.30.
 • Förskolan har stängt för fyra planeringsdagar per år.
 • Vi jobbar efter modellen föräldraaktiv inskolning 3–5 dagar.
 • Här är några av de föräldraaktiviteter som vi erbjuder: föräldramöten, Luciafirande, sommarfest, utvecklingssamtal, förskoleråd, drop-in fika, etc.

Övrigt

Övrigt Välkommen på visningar:

• tisdag den 7 maj kl:9:30 INSTÄLLD!

Nya visningsdatum för Ht-2019 kommer inom kort.

Anmälan till Susanne Williamson (kontaktuppgifter under rubriken Kontakt).

Hitta hit