Ingång till förskolan Dalahästen

Dalahästen

Villmanstrandsgatan 8

Visa på karta

Vi är en ej vinstdrivande förskola som drivs av Al-Azharstiftelsen. I stiftelsen ingår flera grundskolor och förskolor i Stockholm och Örebro. Stiftelsen grundades 1995 och har god erfarenhet att driva skolor och förskolor med hög kvalité.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån våra styrdokument Lpfö-98 rev 2011, Skollagen, Barnkonventionen, Stockholms stads förskoleplan. Vi arbetar med att ge barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för vårt samhälles gemensamma och demokratiska värderingar och omfatta dom. Vi arbetar med barnens intressen och behov i fokus. Vår förskola är trygg, rolig och utmanande och vi lägger grunden för barnets livslånga lärande. Leken är central i förskolan och att ge barnen upplevelser i närområdet men även uppleva andra Stockholmsområden är viktigt. Alla barn ska uppleva att dom blir lyssnade till och få möjlighet att diskutera och konversera och att få utveckla sin förmåga till empati och medkänsla för andra. Att bygga och konstruera, utforska och leka i en miljö som är inspirerande och ide´skapande är viktiga inslag i vår förskola. Vi arbetar aktivt med vår likabehandlingsplan och det är ett viktigt inslag i förskolans arbete.

Inne- och utemiljö

Lokalerna är nyrenoverade då förskolan kommer att starta upp i augusti 2017. Allt eftersom förskolan fyller platserna för barnen så ställs alla rum i ordning efter behov. Förskolan har en gemensam ateljé, rum för digitala reflektioner med barnen och för övrigt arbetar förskolan med de digitala verktyg som det finns behov av att kunna i framtidens samhälle.

Kost och måltider

Vår mat tillagas i Vällingby skola och den är till stor del ekologisk och närproducerad. Det är viktigt då vi står inför en förändring i hela vårt samhälle som vi alla måste bidra till vid tillagning av vår mat. Vi använder mer MSC märkt fisk och mindre av kött i förskolan. Våra eventuella matrester lämnar vi till matavfallsinsamling som blir till biogas som bl.a driver våra bussar i Stockholm.

Mål och vision

I Dalahästens förskolan använder vi oss av ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi planerar, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar därefter förskolans arbete. Tillsammans med barn, föräldrar och pedagoger så förbättras och förändras förskolans innehåll hela tiden och i reflektioner med barnen så fördjupas arbetet vidare. Det är viktigt att barnen i förskolan får möjlighet att möta olikheter bland både vuxna och barn och att vi lär av varandra och kan känna sig bekväma i möten med många olika människor och kulturer och att vi i förskolan möter och respekterar varandra. Alla ska känna sig välkomna i förskolan. Vi värderar alla människor lika oavsett religion, kön, sexuell läggning, funktionshinder eller etnicitet. Det är av stor vikt att vi bemöter barnen olika beroende på deras behov och intressen. Tillsammans ska vi som arbetar på Dalahästen utveckla förskolan och förändra den efter de behov som finns. Att arbeta för ett hållbart samhälle att ha ett ekologiskt förhållningssätt kommer att vara ett av de viktigaste och innehållet i förskolan. Det betyder att hela tiden i allt vi gör finns ett miljöarbete med som en konsekvens samtidigt som vi har en positiv framtidstro.

Mer om oss

Förskolan arbetar med digitala verktyg såsom, projektorer, datorer, Ipads och kameror.

Övrigt

Mitt i förskolan finns ett vackert rum med takfönster som är gemensamt för förskolan. Det kommer att tillsammans med pedagoger och barn diskuteras och funderas över hur det bästa ska användas. Förskolans gård är under planering och kommer att färdigställas inom kort. Nära anslutning till kommunala färdmedel inbjuder till upplevelser i många av Stockholms områden. I nära anslutning till förskolan finns också Akalla by för möten och som ger kunskap om natur och djur.

Hitta hit

Uppdaterad