Bild på den gula träfasaden, sandlåda och lekutrustning.

Clavis - en specialverksamhet för förskolebarn

Björksätravägen 53

Visa på karta

Välkommen till förskolan Clavis, en specialverksamhet för barn med diagnos inom autismspektrum och andra funktionsnedsättningar. Clavis ligger i Sätra, med närhet till skogen, lekparker och Mälaren. Tel: 08-508 24 339

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
7
Antal barn per årsarbetare
0
Andel med förskollärarexamen
0 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Specialförskolan Clavis är en förskola med hög personaltäthet och pedagoger som har bred kompetens och lång erfarenhet.

Clavis verksamhet har sin grund i Läroplanen för förskolan och präglas av lek i samspel för att stimulera fantasi och symboliskt tänkande.

Vi fokuserar på barnets förmåga till kommunikation och kreativitet.

Vi arbetar för att varje barn ska utvecklas och lära sig utifrån sina egna förutsättningar och bli så självständiga som möjligt. Målet är att stärka upp barnets egna förmågor genom att bilda ett team runt barnet bestående av föräldrar, pedagoger och handledare.

Inne- och utemiljö

Förskolan Clavis har en egen mindre gård och ligger i anslutning till en stor kuperad förskolegård med utbud av lekmaterial och klätterställningar. Samarbete finns mellan förskolorna.

Kost och måltider

Lunchen tillagas på närliggande förskola och levereras till förskolan i god tid.

Mål och vision

I Skärholmens stadsdelsförvaltnings förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Särskilt stöd och behov

Vi lägger stor vikt vid att vara närvarande pedagoger. Det innebär att vi är aktivt delaktiga i barnens lek och utforskande. Vi menar att det är en förutsättning för att kunna ge barnen de individanpassade utmaningarna de behöver under dagen. Pedagogerna har daglig dialog med föräldrar och använder sig av en kontaktbok som mellan hemmet och förskolan.

Mer om oss

Specialförskolan verkar också för ett tydliggörande förhållningssätt med till exempel schema, bilder och sociala berättelser.

På Clavis är barnen involverade i både El Sistema och Lekprojektet.

El Sistemas webbplats

Vi har kontakt med Habiliteringscenter och Autismcenter.

Övrigt

Stängt pga utbildning/planering

Torsdag och fredag den 4-5 april

Hitta hit