Rinkeby-Kista kommunala förskolor

Brostugan

Lofotengatan 30

Visa på karta

Förskolan Brostugan är en av sex förskolor inom enheten Husby förskolor.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
58
Antal barn per årsarbetare
4,8
Andel med förskollärarexamen
25 %
Webbplats
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Rinkeby-Kista/Rinkeby-Kista-kommunala-forskolor/Dalhag/Brostugan/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Brostugan lägger vi stor vikt vid att anpassa verksamheten utifrån barnens behov och ger barnen möjlighet att vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Vi ser även föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande som en förutsättning för att barnen ska få en så bra grund som möjligt för ett livslångt lärande. Vi möter barnen med ett förhållningssätt som grundar sig på omtanke och respekt för den person barnet är, och med vetskapen om att alla barn har en inneboende kunskap och nyfikenhet att lära.

Inne- och utemiljö

På förskolan Brostugan lägger vi stor vikt vid att anpassa verksamheten utifrån barnens behov och ger barnen möjlighet att vara delaktiga i sin vardag på förskolan. Vi ser även föräldrars möjlighet till delaktighet och inflytande som en förutsättning för att barnen ska få en så bra grund som möjligt för ett livslångt lärande. Vi möter barnen med ett förhållningssätt som grundar sig på omtanke och respekt för de personer barnen är och deras inneboende kunskap och nyfikenhet att lära.

Kost och måltider

Pedagogerna har fått ett tydligare och större ansvar att förmedla betydelsen av kost, rörelse, utevistelse och vila i ett större sammanhang. Pedagogerna strävar efter att barnen ska få en bra och balanserad dagsrytm utifrån deras behov. Kockarna på enhetens förskolor strävar efter att laga maten från grunden och undviker halvfabrikat. Så långt som möjligt används krav- ekologiskt och närproducerad mat. Goda och bra måltider ger pigga och glada barn med bra förutsättningar att leka och lära.

Mål och vision

På förskolan har det livslånga lärandet stor vikt och betydelse, därför anpassar vi vår verksamhet efter barnens behov och rätt till delaktighet och inflytande. På det sättet ser vi till att barnen utmanas och utvecklas under hela sin vistelsetid i förskolan. Vårt förhållnings- och arbetssätt ger barnen rika möjligheter att skapa meningsfullhet i sitt lärande. Pedagogernas förhållningssätt grundar sig på vår gemensamma tanke om det kompetenta barnet. Våra barn möter kunniga och intresserade pedagoger med lust att utforska, reflektera och lära tillsammans med barnen. Den pedagogiska miljön formas på ett sätt som skapar rum för möten, samspel och utforskande. Vi erbjuder en miljö, där alla barn är inkluderade och delaktiga. Pedagogerna tar hänsyn till barnens intresse, åsikter och viljor. Den pedagogiska miljön är utmanande, föränderlig och erbjuder ett rikt och lockande material. I vår verksamhet ser vi föräldrarnas delaktighet och samverkan som en förutsättning för att ge alla barn en bra förskoletid. Föräldrar ska mötas av pedagoger som på ett professionellt sätt välkomnar och bjuder in till dialog kring verksamhet och det egna barnet. På så vis etableras goda relationer till föräldrarna. Pedagogerna ansvarar för att vara tydliga med information om mål och innehåll i förskolan. På detta sätt säkerställs föräldrarnas möjligheter till att kunna påverka och komma med synpunkter på verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad