Förskolan sedd utifrån, en gul byggnad i två våningar. Gård med träd och gräs.

Brandstegen

Höstgatan 14 A, Hägersten

Visa på karta

Brandstegen ligger vackert belägen i Enbacksparken och har fem avdelningar fördelade på två hus. Verksamheten kommer under 2019 att flytta till förskolan Fiberpennan som är under uppbyggnad. Besök oss gärna på våra visningstider!

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Liljeholmen
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
49 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Information om flytt till förskolan Fiberpennan

Förskolan Brandstegen kommer att stänga och flytta till förskolan Fiberpennan, Fastlagsvägen 68 i Midsommarkransen. Enligt detaljplanen ska en ny skola byggas där Brandstegen nu finns. Fiberpennan beräknas vara färdigbyggd i augusti 2019, och då kommer Brandstegens barn och pedagoger att flytta dit.

Föräldrar med barn på Brandstegen behöver inte söka till den nya förskolan Fiberpennan. Barnen placeras in direkt i och med att barnen på Brandstegen evakueras.

Inriktning och profil

Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi erbjuder en lärmiljö som är inbjudande, öppen, tydlig och anpassad efter barnens intressen och behov. Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Inne- och utemiljö

På förskolans tre gårdar finns plats för olika möten och möjlighet till lek, utforskande, rörelse och möjlighet att mötas i större sammanhang mellan avdelningarna. Det finns berg och många buskar som lockar till lek. Vi har även närhet till grönområden utanför förskolan.

Kost och måltider

Vår kock lagar mat från grunden och vi använder en hög andel ekologiska livsmedel. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Vi har en varierad kosthållning och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Inom vår förskoleenhet har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti. Är du intresserad av och vill veta mer om oss, så kom och hälsa på! Vänligen kontakta oss för visning.

Särskilt stöd och behov

Alla barn ska utifrån sina behov och förutsättningar få det stöd de behöver för att få möjlighet till utveckling och lärande. Så långt som möjligt ges detta stöd inom förskolornas ordinarie verksamhet. Till stöd för förskolorna finns en enhet för barn i behov av särskilt stöd. Enhetens huvudsakliga uppdrag är att ge stöd till förskolorna i deras arbete med att forma verksamheten så att den ger alla barn tillgång till en utvecklande och stimulerande pedagogisk miljö.

Mer om oss

Övriga förskolor i enheten är förskolorna Kastanjen, LM-gården, Rönneberga och Svandammsgården.

Övrigt

Visning

Välkommen på visning av förskolan den 20 februari och 8 maj 2019 klockan 9.15. Ingen föranmälan behövs. För mer information, ring 0761-29 26 43. Välkommen!

Hitta hit