Barn som pysslar

Birkamyntet – Ängbybarnens förskolor

Vultejusvägen 59

Ängbybarnens förskolor består av fem förskolor fördelade på olika adresser i Norra Ängby – Birkamyntet, Blomstermåla, Möjbro, Gökboet och Ängbygården. Vår vision är att stärka barns självkänsla.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel legitimerade förskollärare
29 %
Webbplats
http://angbybarnen.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

På Ängbybarnens förskolor strävar vi efter att uppmuntra och stödja barnen till att bli självständiga och samtidigt kunna visa hänsyn till andra människor. Vi hämtar inspiration från Nonviolent Communication. Med ett empatiskt förhållningssätt ökar möjligheterna att mötas med respekt, förstå olika behov, önskemål och samtala på ett sätt som leder till gemensam utveckling. Vi tar barnens behov på allvar när vi utformar miljö, verksamhet och skapar aktivitet. Vi är tydliga med det pedagogiska syftet och arbetar inom läroplanens ramar.

För att ta till vara på barnets erfarenheter, intressen och kunskaper arbetar vi med processinriktade teman och projekt. Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som våra pedagoger använder sig av dagligen i arbetet på våra förskolor. Våra förskolor arbetar utifrån en gemensam vision och värdegrund där vi strävar efter att uppmuntra och stödja barn till att bli självständiga och samtidigt visa hänsyn till andra människor. Förskolorna har föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du som förälder är med ditt barn i tre dagar mellan cirka 09.00–15.00 i förskolans alla aktiviteter och rutiner.

Inne- och utemiljö

Vi utformar den pedagogiska miljön så att barn och pedagoger får möjlighet att mötas, utforska och inspireras av varandra i sitt kunskapssökande. Barnen får träna sig i att känna efter och välja själv inom trygga ramar. Vi inspireras av Reggio Emilias filosofi och estetik.

Kost och måltider

Vi lagar mat på samtliga förskolor för att lunchaptiten ska väckas av ”riktiga” matdofter under hela förmiddagen. Vi strävar efter att servera mat fri från gifter och onödiga tillsatser. Allt mjukt bröd som serveras bakar vi själva. Efter vad leverantörerna kan erbjuda beställer vi krav, ekologiskt och säsongsbaserad mat.

Mål och vision

Vår vision är att stärka barnets självkänsla.

Vi har under 10 års tid skapat ett gemensamt förhållningssätt inspirerat av NVC, empatisk kommunikation. Vi fokuserar på att lyssna till barnets upplevelse och komma bort från egna bedömningar. Med ett medvetet empatiskt förhållningssätt blir varje situation och varje utmaning något att lära av. Vi uppmärksammar barnens upplevelser, visar att vi ser och uppfattar vad de gör, och varför. Genom att skapa kontakt innan vi kommer med råd eller undervisning bidrar vi till respekt för läroprocessen och minskar risken att barnen stoppas i sin nyfikenhet att lära.

Mer om oss

Empatisk kommunikation – en förutsättning för en hållbar organisation. Genom att bygga hållbara relationer och arbeta med empatisk kommunikation i alla led skapar Ängbybarnens förskolor ett inkluderande klimat och starkare självkänsla hos både barn och vuxna.

Följ oss på Instagram: angbybarnens_forskolor

Hitta hit

Uppdaterad