Bikupan

Bikupan, Tensta allé 18

Tensta allé 18

Förskolan upphör 2021-07-31 och är inte längre sökbar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
32
Antal barn per årsarbetare
4
Andel med förskollärarexamen
25 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I vår verksamhetsidé utgår vi från att alla barn är kompetenta och har ett behov av och en stark vilja att utforska och förstå omvärlden. Vi är inspirerade av förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien.
På vår förskola lyfter vi fram barnens förmågor och positiva sidor. Vi främjar barnens nyfikenhet och egen lust att lära. Vi pedagoger är medupptäckare och inspirerar barnen till att hitta egna svar och lösningar. Vi ser olikheter som en tillgång. Barnen ska känna sig trygga, välkomna och bekräftade i förskolan. Vi arbetar för att barnen utvecklar ett brett och nyanserat språk, får tid till lek och utforskande, får utforska och utveckla sina olika uttrycksmöjligheter, tillåts vara individ i gruppen och lära sig respektera andra människor och deras olikheter.
Barnen har rätt att påverka vår verksamhet. Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att synliggöra och utveckla lärandeprocesser för barn, föräldrar och pedagoger.

Vi arbetar utifrån Spånga-Tenstas gemensamma Språkprogram.

Som förälder har du rätt att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det. Ramtiden är mellan klockan 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Inne- och utemiljö

Vi har pedagogiska miljöer inomhus som har material tillgängligt för barnen och material samt möbler är anpassade efter barnens ålder.

Kost och måltider

Förskolan serverar frukost, lunch samt mellanmål varje dag. Barnen äter sina måltider i matsalen och vi har en egen kock som lagar all mat. Vi serverar dagens rätt, halal (i den mån det finns tillgängligt) samt vegetariska alternativ. Andelen ekologiska livsmedel uppgår idag till 40 %.

Vegetarisk mat serveras 2 dagar i veckan till alla barn.

Mål och vision

Att skapa en förskola för våra barn, föräldrar och pedagoger där glädje, trygghet, lustfyllt lärande och inflytande samt delaktighet genomsyrar verksamheten. Alla barn ska ha goda möjligheter att utveckla det svenska språket och sitt modersmål med stöd av engagerade, kompetenta pedagoger. Förskolan ska ha en hållbar ekonomi, och en fungerande organisation samt erbjuda en näringsrik och hälsosam kost.

Mer om oss

Film om förskolan

Möt barn och pedagoger under en vanlig dag på en förskola i Spånga-Tensta.

Se filmen om förskolan i Spånga-Tensta

Hitta hit

Uppdaterad