En illustration: En förskola med personal, barn och lekredskap

Viveln

Vivelvägen 40

Visa på karta

Förskolan Viveln har ljusa, fräscha lokaler och ligger i Långbro villaområde. Förskolans värdeord är Utmanande, Utforskande och Utvecklande.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Älvsjö
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
51
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
32 %

Tillgänglighet i lokalerna

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi erbjuder en förskolemiljö som präglas av ett lustfyllt lärande med omtanke om och respekt för barn, vuxna och vår miljö. Vår inspiration hämtas från filosofin i Reggio Emilia och bygger på ett upplevelsebaserat lärande, där barnets kreativitet, intresse och behov är utgångspunkten. Vårt förhållningssätt innebär att se på barnet som kompetent, nyfiket och med en stor vilja att lära. Barnets självständighet uppmuntras genom att det får möjlighet att påverka och att ta ansvar för förskolans miljö samt fatta gemensamma beslut tillsammans med sina kamrater.

Inne- och utemiljö

Förskolans miljö formas utifrån läroplanen och värdeorden Utmanande, Utforskande och Utvecklande. Barnen möter en meningsfull verksamhet där den pedagogiska miljön är utmanande och uppmuntrar ett utforskande med olika material och redskap på många olika sätt. Materialet är tydligt presenterat och sorterat så att barnen ska kunna göra aktiva val. Vi skapar på detta sätt förutsättningar för barns lärande genom att de får möjligheter till nya erfarenheter och kunskaper.

Kost och måltider

Långbro förskolor har en gemensam matprofil. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer om bra och näringsriktig mat, lagad från grunden och så långt det är möjligt av ekologiska, kravmärkta och nyckelhålsmärkta varor. Det ger barnen goda matvanor, matglädje och främjar deras hälsa.

Mål och vision

Verksamhetens innehåll utgår från läroplanens värdegrund och består av lärande, omsorg och utveckling genom lek och utmaningar, som antas utifrån det enskilda barnets och barngruppens behov och förutsättningar. Vi inspirerar och bjuder in barnen att lära och våga pröva nya förmågor genom ett projekterande och processinriktat arbetssätt. De gemensamma årslånga projekten utvecklas på spännande och oväntade sätt. Genom barnens aktiva inflytande och pedagogernas engagemang täcker vi på ett naturligt sätt in läroplanens olika områden. Genom pedagogisk dokumentation synliggörs projektet och verksamheten och barnen får följa sitt eget lärande och sina tankeprocesser. Det projekterande arbetssättet ger till resultat att alla på förskolan, både barn och vuxna, lär tillsammans.

Långbro förskolor arbetar utifrån förhållningssättet att ge god service och ett gott bemötande till barn och föräldrar. Detta för att verksamheten ska hålla en hög servicenivå och föräldrar och barn men även pedagoger ska känna sig nöjda med verksamheten.

Hitta hit

Uppdaterad