Gård med odlingslådor framför träbyggnad.

Äventyret Skånegatan 119

Skånegatan 119

Välkommen till förskolan Äventyret! Här får barnen lära sig om naturen och uppmuntras till rörelse och lek. Vi är ute mycket och besöker ofta Tengdahlsparken och Vita bergsparken som ligger ett stenkast ifrån förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
65
Antal barn per årsarbetare
5
Andel legitimerade förskollärare
33 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

För oss är leken det centrala. Lek är lärande och vi låter därför leken ta stor plats. Miljö, material och pedagogiskt innehåll är stimulerande och genomtänkta utifrån barnens intressen och behov.

Utmanande miljöer

Vi skapar miljöer som utmanar barnen i deras tekniska och logiska tänkande. Miljöerna inspirerar barnen att söka kunskap och uppmuntrar till både självständighet och samspel med andra. Vi erbjuder material och verktyg för experimenterande och skapande.

Vårt förhållningssätt är att barn är kompetenta och att den pedagogiska miljön ska vara lärande, tillåtande, kreativ, rolig och utmanande. Vi arbetar aktivt med lärmiljöerna och använder pedagogisk dokumentation och reflektion för att synliggöra barnens lärande, utveckling och samspel med andra.

Inne- och utemiljö

På Äventyret finns ateljé, bygghörnor och bokhörnor som regelbundet förändras och lockar till lek. Barnen utvecklar genom leken sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Förskolan har en gård där barnen bland annat får utforska sand och vatten, leka bollekar, cykla, hoppa och springa. Barnen är med och odlar frön och planterar på gården. På hösten skördar vi potatis och tomater tillsammans. Vi gör ofta utflykter till parker i närområdet.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar maten från grunden, med stor andel ekologiska varor som varierar beroende på säsong.

Barnen deltar i matråd en gång per månad tillsammans med kocken, vilket skapar en nyfikenhet kring mat. Den pedagogiska måltiden är ett viktigt inslag i den dagliga verksamheten och ska upplevas positivt. Då blir det naturligt med samtal om bland annat kost och hälsa.

Mål och vision

Vår värdegrund är allas lika värde. Vi arbetar aktivt med rådande styrdokument som läroplanen för förskolan och Södermalms pedagogiska ställningstaganden.

Särskilt stöd och behov

På Södermalm har alla kommunala förskolor tillgång till stöd och handledning av specialpedagoger och förskolepsykolog. Vi anpassar utbildningen och utvecklar arbetet i samarbete med vårdnadshavare för de barn som behöver särskilt stöd.

Mer om oss

För visning, kontakta Tanja.muukka@edu.stockholm.se , tel. 08 508 120 07

Digital visning av förskolan Äventyret.

Hitta hit

Bilder

Ateljé med flera fönster.
I ateljén kan barnen uttrycka sig estetiskt.
Zucchini.
Barnen odlar och lär sig om naturen.

Uppdaterad