Barn skapar med form och färg på ett ljusbord.

Äventyret Skånegatan 119

Skånegatan 119

Vi besöker ofta Tengdahlsparken och Vita bergsparken som ligger nära förskolan. Vår inomhusmiljö är tydlig, tillgänglig och anpassad såväl för det enskilda barnet som hela barngruppen.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
65
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet

  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vårt förhållningssätt är att barn är kompetenta och att den pedagogiska miljön ska vara lärande, tillåtande, kreativ, rolig och utmanande för alla barn på våra förskolor.

Vi arbetar aktivt med våra lärmiljöer och ser pedagogisk dokumentation och reflektion som ett sätt att synliggöra barnens lärande, utveckling och samspel med andra. Det är också en metod att stödja pågående projekt/temaarbete.

På Äventyret är den gemensamma värdegrunden "allas lika värde" viktig. Likaså att barnen ges möjlighet att påverka och utforska sin vardag.

För oss är leken det centrala, lek är lärande och vi låter därför leken ta stor plats. Miljö, material och pedagogiskt innehåll är stimulerande och genomtänkta utifrån barns behov och intressen.

Miljön är tydlig och tillgänglig, den inspirerar barn att söka och skapa kunskap och uppmuntrar barns självständighet men även till samspel och att lära av varandra. Vi skapar miljöer som utmanar barnen i deras tekniska och logiska tänkande. Vi erbjuder material och verktyg för barnens experimenterande och skapande.

Inne- och utemiljö

På förskolan finns ateljé, bygg- och bokhörnor, som ständigt förändras och lockar barnen till lek.

Vi har alltid skapande, läs, bygg och konstruktions hörnor. Barnen upptäcker världen med hjälp av sin kropp och sina sinnen. De utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

Äventyret har en gård där barnen får utforska sand och vatten, leka bollekar, cykla, hoppa och springa. Barnen är med och odlar frön och planterar på gården. På hösten kan de skörda potatis och tomater.

Kost och måltider

Maten lagas från grunden och vi utesluter hel- och halvfabrikat i möjligaste mån. Ekologiska och säsongsbetonade råvaror utgör en viktig del av maten på förskolan. Vi har egen kock.

Barnen deltar i matråd en gång per månad tillsammans med kocken. Det skapar en nyfikenhet kring mat. Vi anser att den pedagogiska måltiden är ett viktigt inslag i den dagliga verksamheten och ska upplevas positivt. Då blir det naturligt med samtal om bland annat kost och hälsa.

Mål och vision

Vår värdegrund är allas lika värde.

Vi arbetar aktivt med rådande styrdokument som läroplanen för förskolan och Södermalms pedagogiska ställningstaganden.

Mer om oss

Digital visning av förskolan Äventyret

För visning kontakta Isabelle Fogelberg, isabelle.fogelberg@edu.stockholm.se, eller rektor Lotta Rajalin. lotta.rajalin@edu.stockholm.se


Övrigt

Som förälder har du rätt till att ha ditt barn på förskolan inom det som kallas för ramtid. Ramtiden är den maxtid en förskola måste hålla öppet om det finns ett behov av det.

Ramtiden är mellan klockan 06.30 och 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Hitta hit

Uppdaterad