Närbild på barn i klätterställning.

Äventyret Rusthållarvägen 116

Rusthållarvägen 116

Visa på karta

Vår förskola har två våningar som ligger i suterräng, där de yngsta barnen är på ovanplanet, och de äldre en trappa ned. Vår förskola har två våningar som ligger i suterräng, där de yngsta barnen är på ovanplanet, och de äldre en trappa ned.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5,7
Andel med förskollärarexamen
53 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Hos oss är varje dag ett Äventyr. Med lust, lek och glädje upptäcker och utforskar barnen vår spännande gård med berg, gräsmattor, höga granar och tallar. Barnen delas in mindre grupper inne och ute. De lär av varandra, utmanar varandras förmågor och tankar. Vi förskolepersonal stöttar och uppmuntrar barnens möten med varandra och med olika material. Vi lägger stor vikt vid att barnen får möjlighet att uttrycka sig på olika sätt till exempel genom att måla, bygga, teckna, arbeta med lera, dansa och leka.

Vi är inspirerade av filosofin i Reggio Emilia. Barn och personal arbetar tillsammans i ett projekterande arbetssätt som syftar till ett expanderat lärande. Alla är med och skapar mening genom att pröva, undersöka och förhandla. Barns reflektioner över sitt görande dokumenteras och följs upp. Vi tar till vara och inspireras av barns olika erfarenhet, intresseområden och vetgirighet i relation till vår omvärld. Lärande sker i ett glädjefyllt och vänskapligt klimat med fantasi, humor där leken har en central roll i barnens vardag.

Inne- och utemiljö

Vår förskola har två våningar som ligger i suterräng, där de yngsta barnen är på ovanplanet, och de äldre en trappa ned.

Kost och måltider

På förskolan serveras en mycket hög andel ekologisk mat. All mat tillagas inom stadsdelsområdet och våra kockar arbetar utifrån Livsmedelsverkets ” Bra mat i förskolan”.

Mål och vision

Förskolan ska vila på demokratins grund. Våra barn lämnar förskolan med god självkänsla och tilltro till sin och andras förmågor, med kreativitet och självständigt tänkande som bidrar till en hoppfullhet inför framtiden samt en fortsatt nyfikenhet att lära och vilja ingå i ett sammanhang.

Särskilt stöd och behov

Har du frågor kring ditt barn som av olika skäl behöver extra stöd i sin utveckling är det viktigt att du tar kontakt med Stödenheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar under ditt barns förskoletid.
Kontakta chef:
margaretha.kareliusson@edu.stockholm.se, 08-508 15 795 eller
alexandra.bergqvist.vogel@edu.stockholm.se, 08-508 15 793

Stödenhetens chef samordnar tillsammans med rektorer för förskolan alla insatser kring barn i behov av särskilt stöd för kommunala förskolor i stadsdelen.

Mer om oss

De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktigast för barns lärande på kort och lång sikt. De tar sin utgångspunkt i en inkluderande pedagogik och handlar om hur förskolepersonalen förstår, agerar, lyssnar på barnet, hur man förmår att se barnets potential och handlar så barnet känner sig engagerat, dugligt och aktivt i sitt lärande.

Hitta hit

Uppdaterad