Ask & Embla/TP förskolor, Blekingegatan 11–13

Blekingegatan 11–13

Ask & Embla bedriver sedan 1993 en verksamhet med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Lärande, fostran och omsorg bildar en helhet. Barnens egenskaper ska utvecklas, barnens ska må bra och tycka det är roligt att gå till förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Fristående
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
5,1
Andel legitimerade förskollärare
26 %
Webbplats
https://www.askemblabarn.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Ask & Embla arbetar med svensk förskolepedagogik med en helhetssyn på barnen och deras utveckling. Planering, genomförande och utvärderingar utgår i från Läroplanen Lpfö 98/16. Alla barn ska ha tillgång till en verksamhet med varierade aktiviteter, ibland i mindre uppdelade grupper, ibland i stor grupp, ibland med jämnåriga kamrater. Barnens hemvist har barn i blandade åldrar 1-5 år. Barnens egen sociala-, motoriska, emotionella och kognitiva egenskaper ska stimuleras och utvecklas. Barnen delas kontinuerligt in i olika mindre grupper. Alla barn ska vara ute minst gång/dag, året om.

Inne- och utemiljö

Blekingegatan har två egna gårdar där det går utmärkt att ha olika aktiviteter. Blekingegatan har fyra avdelningar som har många rum där det går smidigt att dela in barnen i mindre grupper. Alla avdelningar har tillgång till ett stort Rörelserum, stor ateljé och våtrum. En avdelning har egen ateljé och eget våtrum.

Kost och måltider

Blekingegatan har en egen kock som arbetat länge på förskolan. Maten lagas från grunden och det finns vegetariska alternativ varje dag. Kocken ansvarar för frukost, lunch och mellanmål.

Mål och vision

Ask & Embla vill att alla barn ska ha tillgång till en verksamhet där de tryggt får utveckla sina behov och egenskaper tillsammans med sina kompisar. Barnen ska vara trygga och tycka det är roligt att gå till förskolan. Alla föräldrar ska mötas av vänlighet och respekt. Det ska finnas en tydlig dokumentation och information om verksamheten och om hur det egna barnet har det på förskolan. Alla ska känna sig trygga med att lämna sina barn till oss. För att uppnå Läroplanens mål arbetar vi med Utbildningsförvaltningens Kvalitetsindikator. Utifrån analysen i den sätter pedagogerna uppföljningsbara mål i en Arbetsplan. Från Arbetsplanen skapas en Månadsplanering. Uppföljningar och utvärderingar sker kontinuerligt på personalkonferenser.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har möjlighet att söka extra medel för förstärkningar för barn i behov av särskilt stöd. Ansvarig förskollärare upprättar tillsammans med föräldrar en handlingsplan som ligger till grund för ansökan hos utbildningsförvaltningen.

Mer om oss

På Ask & Emblas webbplats, www.askemblabarn.se, finns det mer information. Där finns svar på på vanliga frågor och det finns länkar till Stockholms stads brukarundersökning och till kösystemet.

Övrigt

Verksamheten utgår ifrån Förskolans Läroplan Lpfö 98/16. Arbetet med de grundläggande värderingarna sker i olika "Schysst kompisteman"

Hitta hit

Uppdaterad