ok

Rosholmen Education Academy

Vårholmsbackarna 100

Visa på karta

Vi arbetar utifrån en helhetssyn på barn och präglas av ett mångkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång.Vår förskola är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap. Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnens språk.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Fristående
Antal barn
55
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
27 %
Webbplats
http://www.alzahraa-academy.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan arbetar utifrån en helhetssyn på barn och präglas av ett mångkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång. Förskolan arbetar för att barnen ska utveckla sin kulturella identitet med parallellt med den svenska kulturen. Vår förskola är en plats för gemenskap, lärande, möten och vänskap.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla barnens språk, då de flesta barn är flerspråkiga. Rörelse, matematik och naturvetenskap är också områden som vi lägger stor vikt på. Vi arbetar i samverkan med föräldrarna i enlighet med den reviderade Läroplanen för förskolan Lpfö98, Förskoleplan för Stockholms stad, förskolans verksamhetsplan samt Skolverkets allmänna råd.

Inne- och utemiljö

Förskolan är en del av Alzahraa Akademi/Bergholmsskolan i Bagarmossen, F-9 skola. Vi har en egen gård med lekplats med uteleksaker och cycklar, i skolgården finns en stor klätterställning. Förskolan ligger i ett naturområde med mycket skog och parker runt om. Inomhus har vi flera stora rum, hemvrå, atelje, våtrum för vattenlek inomhus, olika leksaker som skapar fantasi och kreativiet.

Städning av förskolans lokaler utförs av en lokalvårdare.

Kost och måltider

VI har ett kök och matsalen som ligger inom skolans lokal där förskolan äter lunch. Köket tillagar maten på egen hand och vi serverar halal mat.

Mål och vision

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnen och präglas av ett mångkulturellt förhållningssätt där olika kulturer ses som en tillgång. Vårt motto ”allas lika värde” är självklarhet och präglar förhållningssättet för pedagoger samt diskuteras återkommande med barnen.

Vi vill att alla barn på vår förskola ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor.

Vi anser att det är viktigt att pedagoger lyssnar på barnen, deras intresse och synpunkter där varje barn känner sig respekterade. Vi arbetar för att varje barn ska bli förstådd och bekräftad på sitt modersmål och svenska. Vi vill att barnen ska få möjligheten till att ta hänsyn och kunna leva sig in i andra människors situation samt att de får utveckla viljan att hjälpa andra.

Varje barn uppmuntras till att sätta sig in i och få förståelse för alla människors lika värde oberoende av kön, etnisk eller religiös bakgrund. Förskolan arbetar mycket med att stimulera språket med rim, ramsor, berättelser med illustrationer, rytmik och sång. Vi lägger stor vikt på inlärning genom upplevelse och experiment. Kontakten och samarbete med föräldrarna har en nyckel roll för oss och vi arbetar för samverkan i olika former och alltid med barnet i centrum.

Mer om oss

Barnen kommer från hela Storstockholm samt från några grannkommuner såsom Huddinge, Nacka, Haninge och Botkyrka. Skolan har bussar som hämtar och lämnar skolbarnen. I mån av plats får även förskolans barn tillgång till bussarna. Många av förskolans barn kommer därför till förskolan tillsammans med skolbarnen i skolans bussar. Flera familjer bor i närområdet, dessa lämnar och hämtar sina barn själva till förskolan.

Övrigt

Vi har tre olika avdelningar. Stjärnan (storbarns avdelning, 23 barn, 4 pedagoger), Solen (mellanbarns avdelningen, 18 barn, 3 pedagoger) och Månen (småbarnsavdelningen, 14 barn, 3 pedagoger).

Förskolans öppethållande sker enligt riktlinjerna från Stockholm Stad och vi kan ha öppet mellan 6.30 och 18.30. För närvarande har vi öppet kl. 07.00–17.00, enligt föräldrarnas uttalade önskemål och behov.

Hitta hit

Uppdaterad