ok

Allmänna förskolan i Västerleds församling

Vidängsvägen 11

Vi är en allmän deltidsförskola där barnen går kostnadsfritt 15 timmar/vecka lovfria vardagar. Vi är inte med i det gemensamma ansökningssystemet utan har en egen kö. Medlemskap i Svenska Kyrkan är inte ett krav.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Bromma
Organisationsform
Fristående
Antal barn
16
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
Uppgift saknas
Webbplats
http://www.svenskakyrkan.se/vasterled

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

I den lilla förskolans gemenskap finns trygghet, tid att upptäcka, möjlighet att uttrycka sig på olika sätt tillsammans med kamrater och förskolans pedagoger.

I våra trivsamma lokaler träffas barnen klockan 8.30–11.30 lovfria vardagar under skolterminerna. Vi följer skollagen och förskolans läroplan utifrån en kristen profil och arbetar aktivt utifrån barnkonventionen. Barnen hos oss är uppdelade på två grupper 3-årsgruppen och 4–5-årsgruppen.

Vi vill erbjuda en miljö där barnets utveckling och lärande stimuleras, samt få en trygg omsorg. I den lilla gruppen får barnen möjlighet att både träna sig i att uttrycka sig och lyssna till varandra. Varje barns egna lärprocesser och samspelet med andra är viktig för oss. I vår förskola får barnen använda sig av olika uttryckssätt; lek, skapande, musik, drama, samtal med mera. Vi arbetar med både fri och organiserad lek. I berättelser, sagor och ramsor får barnen möta och bearbeta olika livsfrågor. Någon av församlingens musiker besöker gruppen regelbundet för att spela och sjunga tillsammans med barnen. Varje dag har vi fruktstund och samling.

Församlingens förskola kan kombineras med dagbarnvårdare. Medlemskap i Svenska kyrkan är inte ett krav, alla barn är lika välkomna att ställa sig i vår kö.

Inne- och utemiljö

Allmänna förskolan finns i fina lokaler i Församlingshuset vid Tranebergsplan i Alvik. Det finns både ytor där många får plats samtidigt och mindre rum för avskild lek eller vila. Vi skapar miljöer lärande genom rollek, bygglek, skapande, experimenterande och musik.

Kost och måltider

Eftersom vår verksamhetstid endast är tre timmar per dag serveras inga lagade måltider. Vi har en fruktstund mitt på förmiddagen, ett tillfälle att dela tankar och erfarenheter med varandra.

Mål och vision

Vår värdegrund tar sitt utgångsläge Svenska kyrkans kristna grundsyn på människan för att skapa en god lärmiljö. Värdegrunden ska ligga till grund i såväl mötet med barn, personal och vårdnadshavare som vid planering och genomförande av verksamheten.

  • Alla människors lika och okränkbara värde.
  • Ett demokratiskt och solidariskt arbetssätt.
  • Förskolan ska vara en trygg plats att vara på.
  • Varje barn är subjekt i sitt eget lärande.
  • Vetenskap och religion kompletterar varandra.

Hitta hit

Uppdaterad