Alexanderskolan Saltmätargatan

Saltmätargatan 11

Alexanderskolan Saltmätargatan är belägen mitt i city i fantastiska sekelskifteslokaler, fördelad på tre våningsplan med egen gård. Barnen går i åldersuppdelade grupper på de tre avdelningar som inhyses i förskolan.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
105
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
15 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Alexanderskolan Saltmätargatan är en montessoriinspirerad och språkprofilerad förskola med verksamhet i hemtrevliga lokaler med sekelskiftescharm och stora ytor. Den åldersuppdelade verksamheten arbetar med olika typer av projekt och avdelningarna har byggrum, ateljéer, bibliotek och hemvråer som stimulerar till lek och lärande för våra barn. Montessoriinspirationen märks främst i barnens klassrum, som är anpassade och möblerade efter gruppernas samt individernas behov. Vi arbetar språkmedvetet med hjälp av framför allt rim, ramsor, sång och montessorimaterial och vi lägger stor vikt vid barnens samling och de olika projektarbeten vi arbetar i. Varje läsår har ett tema som knyter samman barngrupperna och verksamheterna, som är väl kopplat till läroplanen för förskola Lpfö18. Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt på vårt värdegrundsarbete. Våra elever ska ha en trygg och lärorik förskoletid i en inspirerande miljö.

Välkommen till Alexanderskolan!

Inne- och utemiljö

Verksamheten är fördelad på tre våningsplan, tillgänglighet via trappa och hiss samt entré från gata, både på Saltmätargatan och Holländargatan. Vi har en gård på Holländargatan med direkt anslutning till verksamheten på plan 3. Gården är tillgänglig för hela förskolan men den mesta av utevistelsen sker i närliggande parker. Vi gör även utflykter till Humlegården, Bandängen, diverse museum och andra utflyktsmål med framför allt de äldsta barnen.

Kost och måltider

Vi får vår mat från vårt eget centralkök, Alex Kök, där vår kock arbetar med att ge god och näringsrik kost till våra elever och vår personal. Alla barn äter vegetarisk lunch två dagar i veckan och maten är till väldigt stor del hemlagad. Mejerierna är ekologiska och frukt och grönt närodlat i den mån det går och efter säsong. Vi ordnar specialkost vid behov och har ett hållbarhetstänk kring kost, likväl som sopor- som källsorteras.

Mål och vision

Målen med våra förskoleverksamheter är många, vi vill verka för att eleverna som går hos oss ska ha en trygg, lärorik och meningsfull förskoletid. Tillsammans med vårdnadshavarna och kommunen är det vår uppgift att bedriva kvalitativ och lärarledd förskoleverksamhet med utgångspunkt i skollagen, läroplanen och barnens intressen. Vi arbetar i en förskoleapp som heter Tyra, där vi dokumenterar barnens lärande, våra projektarbeten samt delger viktig information om förskolan till våra vårdnadshavare. Vår språkprofil riktar sig främst till att ge barnen ett rikt språk, både verbalt och kroppsligt men även emotionellt. Ett rikt ordförråd och kunskap om källkritik och retorik är idag viktiga byggstenar för att klara av förskoleklass och sedan grundskolan. Vi lever i en digital värld där information matas till oss och vi på Alexanderskolan arbetar aktivt med digitala verktyg, både som komplement till undervisningen och som redskap i språkträning och i våra olika projekt.

Hitta hit

Uppdaterad