Pussel och sifferspel i en hylla.

Alexanderskolan Linné

Linnégatan 85

Alexanderskolan Linné är belägen i nära anslutning till den grönskande Djurgården, Historiska museet och Gustaf Adolfsparken. En montessoriinspirerad förskola inhyst i fantastiska lokaler med inbjudande klassrum, gymnastiksal och rymlig entré.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
6
Andel legitimerade förskollärare
30 %
Webbplats
http://www.alexanderskolan.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Alexanderskolan Linné är en montessoriinspirerad och språkprofilerad förskola med verksamhet i gamla fritidslokaler på bottenvåningen i fastigheten på Linnégatan 85. I lokalerna finns en stor matsal, en gymnastiksal samt rymliga klassrum med whiteboardtavlor där vi arbetar i åldersblandade grupper. Montessoriinspirationen märks främst i barnens arbetsmiljöer, som är anpassade och möblerade efter gruppernas samt individernas behov.

Vi arbetar språkmedvetet med hjälp av Babblarna och montessorimaterial och vi lägger stor vikt på barnens samling och de olika projektarbeten vi arbetar i. Varje läsår har ett tema som knyter samman barngrupperna och verksamheterna, som är väl kopplat till läroplanen för förskola Lpfö18.

Vi tror på ett starkt samarbete mellan förskola och hem och vi lägger stor vikt på vårt värdegrundsarbete. Våra elever ska ha en trygg och lärorik förskoletid i en inspirerande miljö.

Välkommen till Alexanderskolan!

Inne- och utemiljö

Våra lokaler är rymliga och uppdelade i klassrum, som i sin tur rymmer ateljéer och hemvråer. Vi har en härlig gymnastiksal, en stor matsal med centralkök samt en väl tilltagen entré. Vi har ingen egen gård utan bedriver vår uteverksamhet i närliggande parker runt omkring oss på Östermalm, bland annat Gustaf Adolfsparken, Humlegården, Nobelparken, Tessinparken och Rosendals trädgårdar.

Kost och måltider

Vi får vår mat från vårt eget centralkök, Alex Kök, där vår kock arbetar med att ge god och näringsrik kost till våra elever och vår personal. Alla barn äter vegetarisk lunch två dagar i veckan och maten är till väldigt stor del hemlagad. Mejerierna är ekologiska och frukt och grönt närodlat i den mån det går och efter säsong. Vi ordnar specialkost vid behov och har ett hållbarhetstänk kring kost, likväl som sopor- som källsorteras.

Mål och vision

Målen med våra förskoleverksamheter är många, vi vill verka för att barnen som går hos oss ska ha en trygg, lärorik och meningsfull förskoletid. Tillsammans med vårdnadshavarna och kommunen är det vår uppgift att bedriva kvalitativ och lärarledd förskoleverksamhet med utgångspunkt i skollagen, läroplanen och barnens intressen.

Vi arbetar i en förskoleapp som heter Tyra, där vi dokumenterar barnens lärande, våra projektarbeten samt delger viktig information om förskolan till våra vårdnadshavare. Vår språkprofil riktar sig främst till att ge barnen ett rikt språk, både verbalt och kroppsligt men även emotionellt. Ett rikt ordförråd och kunskap om källkritik och retorik är idag viktiga byggstenar för att klara av förskoleklass och sedan grundskolan.

Vi lever i en digital värld där information matas till oss och vi på Alexanderskolan arbetar aktivt med digitala verktyg, både som komplement till undervisningen och som redskap i språkträning och i våra olika projekt.

Hitta hit

Uppdaterad