Illustration - barn påväg till förskola

Albetol

Grimstagatan 83, Vällingby

Välkommen till en liten nära förskola med välutbildad personal, respektfullt bemötande och med fokus på utbildning och lärande genom lek. Vi har fyra avdelningar på tre adresser i natursköna Grimsta i Vällingby.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Fristående
Antal barn
71
Antal barn per årsarbetare
5,4
Andel legitimerade förskollärare
46 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Albetol är en liten förskola för alla barn mellan 1 och 6 år.

Vår profil beskrivs bäst genom våra ledord.

S.O.L.K.L.A.R.T där S står för självkänsla, O för omsorg, l för lek, K för kunskap, L för lärande, A för ansvar, R för respekt och T för trygghet.

Vi har en hög andel legitimerade förskollärare vilka tillsammans med våra erfarna barnskötare säkrar för det bästa och roligaste lärandet i en lugn och tillåtande miljö.

Vi arbetar systematiskt med årshjul, där vi varje månad lägger extra fokus på en av de tio mest väsentliga delarna i läroplanen för förskolan, Lpfö18.

Vi satsar även på språk. Och språkinlärning, där vi tar avstamp i barnets modersmål för att kunna utveckla det svenska språket. För de äldsta barnen introducerar vi engelska språklekar, vi gör studiebesök och utflykter i andra stadsdelar varje vecka och vi arbetar med trafikvett, hälsa och rörelse, för att övergången till skolan ska gå så smärtfritt som möjligt.

Vi vill vara den bästa inledningen för alla barns livslånga och lustfyllda lärande.

Vi har även skolskjuts för de barn som inte bor i närområdet men i Västerort. Denna busstjänst är kostnadsfri för vårdnadshavarna.

Inne- och utemiljö

Alla våra avdelningar har egna väl utrustade omgärdade lekgårdar, där det finns bra variation på leksaker och lekmaterial.

Vi är ute varje dag, i skogen. I parkerna eller på olika utflykter varje dag, vart vi går är beroende på barnens ålder, intressen och önskemål.

Våra avdelningar är alla nyligen renoverade och mycket väl utrustade med all upptänklig materiel för lek, lärande, nyfikenhet, digitalisering, social samvaro och för trygghet och utforskande.

Kost och måltider

All mat lagas i vårt kök av utbildad kokerska. Den är fläsk- och sockerfri. Vi gör ingen skillnad på barn som har tillhör olika religioner, därför serveras enbart mat som alla barn kan äta.

Vi serverar frukost, lunch och mellanmål och däremellan blir det en frukt eller en grönsak.

Vi har hälsa och välbefinnande som en viktig del när det gäller våra barns inflytande och de är, tillsammans med pedagoger med och föreslår mat, dukar och presenterar den och är även med och förbereder mellanmål.

Mål och vision

Vår vision och vårt mål är att; Alla barn som gått på Albetol förskola, ska ha fått grunderna för det vidare lustfyllda lärandet. De ska känna att ingenting ska hindra dem från att utvecklas och bli den de vill, vare sig det gäller språk, etnosocial standard, bostadsort, ekonomi, kön eller något eventuellt handikapp.

Alla barn ska känna och veta, att de är sedda, betydelsefulla, kan, är viktiga och att det är tillåtet att ifrågasätta och vara precis den man vill vara.

På Albetol är alla, både barn och vuxna, viktiga. Därför har vi kontinuerliga möten för planeringar, utvärderingar och analyser, oftast tillsammans med barnen, beroende på ålder och intresse.

Vi arbetar efter FNs barnkonvention, Stockholms stads direktiv, Skollagen 2010:800 samt Läroplanen för förskolan Lpfö18.

Andra styrdokument är vår egen vision, verksamhetsplan (vilken utgår från förevarande års verksamhetsberättelse), vår krisplan, våra riktlinjer när det gäller barnskydd, lågaffektivt bemötande och vår egen språkplan.

Särskilt stöd och behov

De barn som har rätt till särskilt utformat stöd, och som fått detta beviljat av Stockholms stad, får det. I samråd med vårdnadshavarna och barnet självt, tar vi gemensamt fram en handlingsplan, där framför allt barnets styrkor framhålles. Handlingsplanen revideras kontinuerligt i takt med att barnet utvecklar sina förmågor och nya tas fram eller delar av den ”gamla” revideras. Allt detta för att varje enskilt barn skall få den hjälp och det stöd som hen behöver i alla uppkomna situationer.

Mer om oss

Har du klagomål eller synpunkter på vår verksamhet bör du i första hand vända dig till aktuell förskolepersonal. Skulle du känna att du inte får den hjälp du vill ha så ska du som nästa steg ta kontakt med rektor eller huvudman. Kontaktuppgifter till ledningen finner du ovan. Vid anonyma klagomål eller synpunkter så kan du skicka brev till Förskolan Albetol, Grimstagatan 83, 162 57 Vällingby.

Hitta hit

Uppdaterad