ok

Al-Azhar förskola

Tenstavägen 103

Vi hälsar alla familjer välkomna till vår förskola. För oss är det viktigt att möta barn och föräldrar med respekt och öppenhet. Vi erbjuder barnen den svenska kulturen utan att ersätta andra kulturer. Här finns pedagoger med flera språkkompetenser.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Organisationsform
Fristående
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
46 %

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola arbetar för att varje barn ska uppleva att de har en plats och att dom är viktiga. Vår uppgift är att tillsammans med barnen fördjupa våra kunskaper, att upptäcka världen samt att ge barnen utmaningar så att dom upplever att det är meningsfullt och lustfyllt att lära sig. Vi arbetar efter förskolans läroplan och fokuserar nu på språk, matematik och naturvetenskap. Vi har många böcker på flera språk och barnen ges flera tillfällen till läsupplevelser och berättarstunder varje dag. Vi gör också regelbundna biblioteksbesök. Hos oss kan man höra hur barnen mäter jämför, räknar och sorterar hela tiden i vardagens olika situationer. Vi arbetar också med användning av olika digitala verktyg tillsammans med barnen.

Vi vill skapa en god relation till varje familj och den tar sin början då barnet skolas in i förskolan. Då har familjen möjlighet att se och bekanta sig men förskolans verksamhet samt att pedagogerna inhämtar kunskap om barnet. Föräldrarna kan ta del av vad barnen gör i förskolan såsom dokumentationer, bildspel och dagliga samtal.

Inne- och utemiljö

Förskolan är friliggande och har en kuperad och variationsrik gård men lekredskap och grönska bestående av träd och gräsmattor. Det finns vattenposter och sandlådor samt olika lekredskap. Allt i anslutning till förskolans lokaler.

Kost och måltider

Förskolan har eget kök med kock som serverar miljömärkta livsmedel i hög grad såsom alla mjölkprodukter, fisk, ägg, samt till stor del frukt och grönsaker. Vi prioriterar att handla närproducerat när så är möjligt. Det kött som serveras är halalslaktat.

Vi serverar lunch innehållande kött 1 gång i veckan i övrigt MSC och ASC märkt fisk eller vegetariskt. Vi lämnar ev matrester för hämtning och som sedan förädlas till biogas för Stockholms bussar.

Mål och vision

Vi arbetar med läroplansmålen genom att på höstterminen använda oss av en observationsperiod, en nulägesbeskrivning av barngruppen. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete som genomförs i medverkan av förskolechef, förskolans utvecklare, förskollärare, barnskötare samt övriga pedagoger. Vi följer systematiskt upp, planerar, samt utvärderar och utvecklar verksamheten årligen. Vi arbetar aktivt med vår likabehandlingsplan och läger stor vikt vid detta arbete.

Våra barn ska när dom lämnar förskolan känna sig bekväma i flera av Stockholms olika stadsdelar men ha en särskild känsla för Hjulsta där dom har sin barndom.

Särskilt stöd och behov

Förskolan har rutiner för dokumentering och hantering av barn med behov av särskilt stöd alltid i samråd med föräldrar.

Mer om oss

Vi använder oss av iPads, projektorer, datorer, starboards samt digitalkameror.

Hitta hit

Uppdaterad