Academica Förskolan Örnbacken

Örnbacken 34

Academica Förskolan Örnbacken - en lagom stor förskola i natursköna Örnsberg! Förskolan ligger vacker belägen högst uppe på Örnbacken i ett lugnt och trafikfritt område med egen gård och närhet till både parker och naturområden i hela Hägersten.

Fakta

Typ av service
Förskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Fristående
Antal barn
60
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
30 %
Webbplats
http://www.academicaforskolor.se/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning och profil

Academica Förskolan Örnbacken följer den nationella läroplanen, Lpfö18 samt Stockholms stads förskoleplan. Vi arbetar med att konkretisera läroplanens alla mål genom en Reggio Emilia inspirerad pedagogik och arbetssätt. Vi erbjuder föränderliga och spännande lärmiljöer som anpassas efter barnens intressen och arbetar mycket i små grupper för att varje barn ska få höras och synas i verksamheten. Allt vårt pedagogiska material finns på barnens nivå så att de själva kan ta för sig av till exempel skapande material, böcker, bygg och konstruktion material med mera.

Vi verkar för hållbar utveckling och pedagogerna är utbildade i vikten av att hos barnen tidigt grundlägga en sund livsstil, att förmedla vikten av att värna om vår miljö och vanan att vara fysiskt aktiv i vardagen. Detta innebär att vi har en kostpolicy på förskolan och vi väljer hälsosamma produkter till varje måltid. Vi vistas ute i naturen och i närområdet varje dag under hela året, då vi tror på att ge barnen positiva naturupplevelse och att få möjlighet att utforska naturen och närliggande omgivningar tillsammans med medforskande pedagoger.

Vi betonar vikten av samverkan med hemmet och den dagliga kontakten med barnens familjer. Vi välkomnar alla vårdnadshavare att vara delaktiga i förskolans verksamhet på olika sätt. Vi har olika forum för detta tex. utvecklingssamtal, föräldramöten, föräldraråd, utflykter och fester.

Inne- och utemiljö

Förskolans miljöer erbjuder ateljé, vattenlek, rum för rörelse, bygg och konstruktion, dramalek och mycket mer. Vi arbetar utifrån principen om ett allsidigt lärande som sker med både kropp och knopp. Vi gör regelbundet utflykter till olika naturmiljöer, parker och andra spännande platser både i vårt närområde och längre bort från förskolan. Vi tar även del av Stockholms kulturutbud som museer, utställningar, konserter och andra upplevelser samt besöker regelbundet bibliotek och simhall.

Kost och måltider

Vi har lunchcatering från en cateringfirma som levererar god och nylagad mat samt grönsaker till oss varje dag. Vi erbjuder likvärdig specialkost från samma firma för de som behöver. På förskolan tillreder vi varje dag en varierad frukost samt olika sorters mellanmål i vårt eget kök och serverar en frukt och grönsaker till varje måltid. Vi verkar för en hållbar miljö och återkommande aktiviteter tillsammans med barnen är källsortering och återbruk.

Mål och vision

På Academica Förskolan Örnbacken arbetar vi med barnen och läroplanen i fokus. Vi har ett välutvecklat kvalitetsarbete där vi genom pedagogisk dokumentation följer varje barns lärande och utveckling. Vi organiserar vår verksamhet utifrån de projekt som barnen visar intresse för. Vi arbetar i mindre projektgrupper där vi utgår från barnens intressen och utforskar olika spännande ämnesområden tillsammans med barnen. Vi arbetar mycket med barnens delaktighet och inflytande i allt vi gör och har bland annat barnråd regelbundet där barnens egna idéer och reflektioner tas tillvara för att sedan omsättas praktiskt i verksamheten. I den dagliga verksamheten förekommer många varierande aktiviteter som till exempel skapande, bygg och konstruktion, gymnastik och dans, experiment, läsning, utevistelse i naturen med mera. Vi använder även barnens lek som ett redskap i vårt pedagogiska arbete och vi värde sätter leken som ett sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje och träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Ett par gånger under terminen gör vi studiebesök i något av barnens kulturella och nationella ursprung i vårt kulturprojekt ”Lilla Resenären”. Det är en mycket uppskattad del av vårt interkulturella arbetssätt för att belysa alla barns kulturella härkomst.

Mer om oss

Vi erbjuder en verksamhet med barnet i fokus och med familjär atmosfär. Vi har hög personaltäthet och delar alltid in oss i så små grupper som möjligt för att varje barn får förutsättningar att bli lyssnade på, sedda och ha möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta innebär bland annat att vi arbetar projektinriktat i mindre grupper och använder oss av pedagogisk dokumentation och digital portfolio (TYRA) för att dokumentera det enskilda barnets lärprocesser.

Hitta hit

Uppdaterad