ok

af Crocodill

Oxenstiernsgatan 31

Östermalm

Visa på karta

Förskolan af Crocodill är en fristående driven verksamhet som arbetar utifrån ett Reggio-Emilia-inspirerat arbetssätt.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Fristående
Antal barn
26
Antal barn per årsarbetare
4,3
Andel med förskollärarexamen
33 %
Webbplats
http://www.crocodill.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi är en privat verksamhet som har våra enheter på Södermalm och Östermalm i Stockholm.

Vi har ett Reggio-Emilia inspirerat arbetssätt som genomsyrar hela vår verksamhet och miljö. Vi arbetar över avdelning och enhetsgränser och ser våra enheter som tillgångar för varandra

Vi ger barnen mycket kulturevenemang av olika slag men åker också regelbundet iväg för naturupplevelser. Vår gemensamma barnsyn går som en röd tråd på alla våra enheter

Inne- och utemiljö

Vi har medvetet valt bort en så kallad "hemlik miljö", istället försöker vi skapa en utmanande, föränderlig och kreativ miljö. Varje rum kan ha många olika funktioner, saker och ting får användas till annat än vad de var menade till. Vi skapar inga rum som kan "klassificeras" till något kön, utan har en miljö som tar till vara på alla barns lika värde.

Vår dagliga utevistelse har vi oftast i närliggande miljö och parker men vi tar lika gärna bussen till andra parker och naturområden i Stockholm.

Kost och måltider

Vi serverar mestadels vegetarisk lunch, tillagad av Annelis Cateringkök. Lunchen ska vara en trevlig stund som barn och vuxna har tillsammans. Vi lägger stor vikt på att den ska vara näringsrik och varierad och innehålla alla viktiga näringsämnen. Personalen lagar mellanmål varje dag. Frukt serverar innan lunch samt sent på eftermiddagen varje dag.

Mål och vision

Vi har ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Reggio Emilia är ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en djupt humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygels om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Med pedagogisk dokumentation synliggör vi barnet och deras läroprocesser för; barnet själv, föräldrarna, pedagogerna samt utomstående.

Vi observerar och dokumenterar vad barnen gör, deras lek och arbeten för att än bättre förstå hur barn lär och skapar kunskap samtidigt som vi tydliggör vårt egna arbete för oss själva och vad vi kan behöva utveckla, i vår roll som pedagoger

Vår kvalitetssäkring uppnås genom vårt: SKA- arbete (Systematisk Kvalitets Arbete), dokumentation, personalmöten och planeringsdagar, kompetensutveckling, brukarundersökningar, delmål, mål (utvärdering, uppföljning och analys som sker i diskussioner, kvalité och verksamhetsberättelse), handlingsplaner (ex: brandutrymning, barnsäkerhet, första hjälpen, likabehandlingsplan och försvunna barn), systematiska egenkontroller.

Hitta hit