Förskolan, gård med klätterställning

Ålstens Montessoriförskola

Bågvägen 42

Bromma

Visa på karta

Ålstens Montessoriförskola är en föräldrakooperativ förskola med montessoripedagogiken som grund där nyfikenhet, upptäckarglädje, lärande och utveckling står i centrum. Förskolan är belägen i en rymlig villa från 1920-talet med grönskande trädgård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Fristående
Antal barn
35
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
14 %
Webbplats
http://www.alstenmontessori.se/

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Montessoripedagogiken ligger till grund för all verksamhet på förskolan. Montessoripedagogiken grundar sig på barnläkaren Maria Montessoris egna studier, iakttagelser och på den erfarenhetsbaserade forskning hon bedrev under hela sitt liv. Genom sina studier märkte hon att alla barn följer en allmänmänsklig utvecklingsplan både när det gäller den fysiska och psykiska utvecklingen. Utvecklingen sker i en bestämd ordning.

”Hjälp mig att hjälpa mig själv” är en grundläggande tanke i montessoripedagogiken. Det innebär att barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och uppfinningsrikedom alltid sätts i centrum och vi följer barnets utveckling och intresseperioder.


Maria Montessori upptäckte genom sina studier att

- inlärning som anpassas efter barns utvecklingsstadium går lättare,

- man bäst tar till vara barns spontana lust för arbete genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap,

- barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift; och

- barn, som vill lära något nytt, upprepar övningen om och om igen.

Demokrati och solidaritet är också viktiga begrepp inom montessoripedagogiken såväl som i läroplanen för förskolan. Enligt läroplanen ska barnet ha möjlighet att utveckla respekt för allt levande och känna omsorg för sin miljö.

Montessoripedagogiken betonar också hur viktigt det är att barnen får uppleva naturen med alla sinnen, att känna att de är en del av helheten och att alla har en uppgift och ett ansvar.

Inne- och utemiljö

Miljön i förskolan utgår ifrån barnen och all inredning och material har anpassats till barnens storlek. Det är en inspirerande miljö och barnen väljer själva vad de vill arbeta med. Vi har en ateljé där barnen får skapa i olika material och tekniker. Vi gör skogsutflykter varje vecka i vår närmiljö och har utevistelse varje dag i vår villaträdgård. De barn som sover efter lunch gör det i sin egen vagn ute i vår fina trädgård.

Kost och måltider

En bra kost och hälsofrämjande aktiviteter anser vi vara två viktiga utgångspunkter för barnens hälsa. Vi caterar vår mat från Alviksskolan där restaurangen har en särskild kock för specialkost. Vi strävar efter att ha en mycket bra och varierad kost och vår mat är lagad med hänsyn till säsongens färska råvaror och det finns en stor variation av grönsaker. Måltiderna är en lugn och mysig stund att äta tillsammans, och barnen dukar, lägger själva upp mat och plockar sedan av sina tallrikar.

Mål och vision

Vi vill erbjuda en allsidig utveckling med hjälp av Montessoripedagogik och utifrån Läroplanen för förskolan. Vi strävar efter att varje barn ska känna trygghet, värme och glädje under sin vistelse på förskolan. Alla barn, föräldrar och personal är välkomna till Ålstens montessoriförskola oavsett etnisk bakgrund, handikapp, religiös övertygelse och sexuell läggning. Vår pedagogiska miljö har ett neutralt genusperspektiv och alla barn oavsett kön tycker om att prova alla aktiviteter som erbjuds.

Vi arbetar mycket med att stärka barnens:

- Självkänsla – genom att vara lyhörda och tillåta barnen att upptäcka vem ”jag” är. Var går min gräns, vad tycker jag om och inte om.

- Självförtroende – genom att barnen får göra det ”jag” kan, på mitt sätt och i min egen takt. Vi vill hjälpa barnet att klara av saker efter sin egen förmåga utan tvång.

- Självständighet – genom att ordna miljön efter barnens möjlighet och behov så mycket som möjligt så blir de inte beroende av vuxna utan känner sig självständiga.


För att stärka barns integritet så utgår vi även ifrån Förskolebrevets riktlinjer för integritetspolicy samt Rädda Barnens handledningsmaterial Stopp! Min kropp!

Vår pedagogiska vision är att alla barn ska utveckla en stark självkänsla och bibehålla sin lust att lära och utvecklas. Genom pedagogiken ges barnet grundförutsättningar att utvecklas fysiskt, mentalt, emotionellt, socialt och intellektuellt.


Hitta hit