Standardbild - grafik på förskola, barn, träd, lekplats.

Ellen Fries

Ellen Fries gata 10

Hägersten-Liljeholmen

Visa på karta

Ellen Fries förskola ligger intill parkleken Vippan, nära grönområden och tunnelbana. Förskolan tre egna gårdar som inbjuder till lek och utforskande. På våra sex avdelningar går 15 till 20 barn i varje grupp, beroende på barnens åldrar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
110
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
28 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

I vår förskola är det viktigt att barnen trivs och har roligt. Barnen erbjuds möjlighet till lek och gemenskap med olika kamrater, beroende på ålder och intresse. Vi erbjuder en verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan och Stockholms stads Förskoleplan. Det innebär bland annat att vi arbetar aktivt med ett lågaffektivt förhållningssätt, för att barnen ska få stora möjligheter att lära genom att lyckas. Detta medför att vi har ett klimat där barnen kan utveckla sin självkänsla och tro på sin egen förmåga, självständighet och utveckla sin förmåga till empati.

Vi värnar om vår miljö genom att återvinna material, sopsortera och arbeta tematiskt med naturens kretslopp.

Förskolan består under läsåret 18/19 av 6 avdelningar med 15 till 20 barn i varje grupp, beroende på barnens åldrar. I arbetslagen arbetar både förskollärare/lärare mot de yngre barnen och utbildade barnskötare.

Inne- och utemiljö

Vi har tre egna gårdar som inbjuder till lek och utforskande. Innemiljön är väl anpassad för pedagogisk verksamhet. Förskolan ligger nära grönområden och parker, som ger goda möjligheter till uteverksamhet.

Vi utnyttjar och formar den inre och yttre miljön så att den är trygg, utmanande och lockar till gemenskap, lek och lärande. I våra pedagogiska miljöer har vi olika mötesplatser för barnens lärande, som uppmuntrar till självständighet och inflytande.

Kost och måltider

Vi arbetar medvetet med pedagogiska måltider och serverar näringsriktig kost där det mesta är lagat från grunden i vårt eget kök och är baserad på säsongbetonade råvaror. Förutom frukost, lunch och mellanmål, erbjuds extra frukt på för- och eftermiddagen.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

För att vi ska nå goda resultat i vårt arbete, är du som vårdnadshavare en viktig förutsättning. Vi lär känna dig och presenterar förskolan genom föräldraaktiv inskolning. För att kunna följa ditt barns utveckling, erbjuder vi en dokumenterad verksamhet i form av väggdokumentation, samt en egen portfolio till varje barn där ditt barns utveckling i gruppen framhävs, regelbundna utvecklingssamtal med pedagogerna, samt föräldramöte varje termin. I mötet med andra barn och pedagoger läggs grunden till det livslånga lärandet.

Vår vision: ”Genom lek, språk och hållbar utveckling skapar vi tillsammans en hälsosamförskola där kamratskap och glädje har stor betydelse”.

Särskilt stöd och behov

Har ditt barn ett annat modersmål än svenska? Se bifogat dokument.

Mer om oss

Visning

Välkommen att besöka vår förskola för visning den sista fredagen i varje månad. Önskar ni visning kontakta avdelningen Spöket på telefon 08-508 23 176 eller Lejonkulan på telefon 08-508 23 246. Vänligen ring innan.

Hitta hit