Förskolan sedd utifrån, en gul byggnad i två våningar. Gård med träd och gräs.

Brandstegen

Höstgatan 14 A, Hägersten

Hägersten-Liljeholmen

Visa på karta

Brandstegen ligger vackert belägen i Enbacksparken och har fem avdelningar fördelade på två hus. Verksamheten i paviljongerna kommer under 2019 att flytta till förskolan Fiberpennan som är under uppbyggnad. Besök oss gärna på våra visningstider!

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
49 %

Tillgänglighet i lokalerna

 • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Information om flytt tillförskolan Fiberpennan

Förskolan Brandstegen kommer att stänga och flytta till förskolan Fiberpennan, Fastlagsvägen 68 i Midsommarkransen. Enligt detaljplanen ska en ny skola byggas där Brandstegens paviljonger nu finns. Fiberpennan beräknas vara färdigbyggd i augusti 2019, och då kommer Brandstegens barn och pedagoger att flytta dit.

Föräldrar med barn på Brandstegen behöver inte söka till den nya förskolan Fiberpennan. Barnen placeras in direkt i och med att barnen på Brandstegen evakueras.

Inriktning och profil

Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi erbjuder en lärmiljö som är inbjudande, öppen, tydlig och anpassad efter barnens intressen och behov. Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Inne- och utemiljö

På förskolans tre, fina gårdar finns plats för olika möten och möjlighet till lek, utforskande, rörelse och möjlighet att mötas i större sammanhang mellan avdelningarna. Det finns berg och många buskar som lockar till lek. Vi har även närhet till grönområden utanför förskolan.

Kost och måltider

Vår kock lagar mat från grunden och vi använder en hög andel ekologiska livsmedel. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Vi har en varierad kosthållning och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Brandstegen är en av vår förskoleenhets tre förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti. Är du intresserad av och vill veta mer om oss, så kom och hälsa på! Vänligen kontakta oss för visning.

Mer om oss

Visning äger rum första onsdagen varje månad kl. 9.15. Boka genom att ringa 08-508 22 070.

Norra förskoleområdet grupp 4 är också

 • Förskolan Pytsen
  Nybohovsbacken 55
  Ring 508 22 922 för besök och visning av förskolan
 • Kastanjens förskolor
  Majstångsvägen 6
  Ring 08-508 22 932 alt 08-508 22 936 för besök och visning av förskolan.

Hitta hit