Barn ritar

Förskolan Rödklövern

Rödklövervägen 104

Hässelby-Vällingby

Visa på karta

Förskolan i Hässelby Villastad är en mötesplats för gemensamt lärande där vi med engagemang och glädje skapar trygghet och berikande relationer. Barnens lek, intressen och utforskande utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Fristående
Antal barn
80
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
35 %
Webbplats
http://www.framtidsfolket.se/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Välkommen till Rödklövern, en förskola i Hässelby Villastad, som drivs av Förskolorna Framtidsfolket AB. En mötesplats för gemensamt lärande där vi med engagemang och glädje skapar trygghet och berikande relationer. Barnens lek, intressen och utforskande utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet. Vår inne- och utomhusmiljö bjuder in till spännande och kreativa lekar och aktiviteter. Vår kokerska lagar god och näringsriktig mat med bra råvaror, delvis ekologiska och närproducerade.

Vår ateljékultur präglas av det lekfulla, där det viktiga är lyhördhet och öppenhet för barns kreativitet, fantasi och förståelse för hur barn lär i helheter. Det innebär att pedagogerna är lyhörda, intresserade och skapar goda relationer med barnen. Vi ger barnen tid att formulera sina tankar, teorier och frågor om världen, på sitt eget sätt. Barnen får förutsättningslöst pröva utan krav på att det ska "bli" något. Ateljékultur innebär ett stort mått av frihet, men även ramar och begränsningar. På Framtidsfolket är ateljékulturen ett reflekterande förhållningssätt som skapar möjligheter för utforskande i alla våra miljöer.

Inne- och utemiljö

Vår förskola har en miljö med mötesplatser som är tillåtande, tillgängliga och tydliga för barnen. Vi ger barnen tillgång till en mångfald av material, med god kvalitet som inspirerar till kreativitet och ett lustfyllt lärande. Vårt byggmaterial, där barnen får möjlighet att utveckla sin matematiska företåelse, bygger på Arne Tragetons forskning kring barns konstruktionslek.

Kost och måltider

God och vällagad mat av bra råvaror ger bästa tänkbara grund för varje barn att få ut det mesta av sin dag på förskolan. På vår förskola serverar kocken lagad mat i huvudsak från grunden. En dag i veckan äter vi vegetarisk mat. Vi strävar efter att använda ekologiska och närproducerade produkter när så är möjligt. Hos oss erbjuds barnen frukost, lunch och mellanmål. Det serveras även frukt varje dag. Kocken ansvarar för att samverka med familjerna kring behov av specialkost.

Mål och vision

Alla barn i vår verksamhet ska ges möjlighet att bli sitt allra bästa jag och med glädje och nyfikenhet ta sig an livets alla utmaningar. Våra förskolor ska vara så attraktiva att familjer i vår närhet väljer oss i första hand. Förskolorna Framtidsfolket ska vara en utvecklande arbetsplats där alla är delaktiga och känner en stor arbetsglädje. Att vara en del av Framtidsfolket ska kännas meningsfullt för alla, liten som stor.

Genom ett processinriktat arbetssätt blir barnens lärande meningsfullt och sammanhängande. I leken får barnen utforska, reflektera med andra, tänka och pröva om. Ett processinriktat arbetssätt förutsätter att vi med vår närvaro är lyhörda och fångar upp det barnen intresserar sig för. Genom pedagogisk dokumentation ges pedagogerna möjlighet att göra tolkningar av barns erfarenheter och lärprocesser, vilka utgör grunden för hur vi planerar och organiserar verksamheten för barnen.

Hitta hit