Lego.

Förskolan Tappvägen 23

Tappvägen 23

Bromma

Visa på karta

Förskolan Tappvägen 23 är en av fyra förskolor i enheten Mariehälls förskolor och är inhyst i Mariehällsskolans lokaler. Förskolan har tre avdelningar, Nalle Puh och Ugglan för de yngsta och Tiger för de äldsta.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
53
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån den värdegrund och den barnsyn som läroplan för förskolan föreskriver.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön utformas och förändras utifrån barnens intressen och utvecklingsnivå och det pedagogiska materialet finns tillgängligt utifrån barngruppens förutsättningar. Till förskolan hör en inbjudande och utmanande gård för alla åldrar med bland annat sandlåda, klätterställning, konstgräs och skogsdunge.

Kost och måltider

Bra måltider ger en grund för att orka leka och lära. En trivsam måltidssituation bidrar också till gemenskap och en bra stämning i förskolan. Måltiderna är en viktig komponent i förskolans verksamhet. Måltiden är lika mycket ett tillfälle att skapa trygghet, ge omsorg och bygga relationer som ett tillfälle för utveckling och lärande. Lunchen kommer från Mariehällsskolans kök. Vi eftersträvar att använda så stor del ekologiska livsmedel som möjligt. För närvarande cirka 50 procent.


Mål och vision

Vår pedagogiska verksamhet bygger på det omsorgsfulla lärandet där barnen i en trygg och stimulerande ute- och innemiljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande samt lockas till lek och aktiviteter. Barnens utveckling sker utifrån deras behov, erfarenheter och intressen.

Vi tar tillvara barnens vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärker barnens tillit till den egna förmågan. Barnen får med sig ett medvetet, kritiskt tänkande, samarbetar med varandra och växer till självständiga individer med styrka att stå upp för de demokratiska värderingar som råder på våra förskolor och i vårt samhälle.

Mer om oss

Mariehälls förskolor består av förskolorna Tappvägen, Klintbacken, Solbergsvägen samt Hagelstavägen. Enheten leds av en förskolechef tillsammans med biträdande förskolechef. I enheten ingår det även en specialpedagog.

Våra förskolor arbetar utifrån de riktlinjer som Förskolans läroplan, Skollagen, Stockholms stads förskoleplan, Mariehälls verksamhetsplan, FN:s barnkonvention, förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling och Bromma Stadsdelsnämnds verksamhetsplan föreskriver.

Övrigt

Vi arbetar efter Brommas handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor och väljer medvetet produkter som är godkända för våra miljöer. Det kan till exempel vara förbrukningsmaterial som hygien och rengöringsprodukter, papper, färger, lekmaterial, möbler och vi källsorterar. En ökad andel ekologiska livsmedel eftersträvas.

Hitta hit