Förskolan Rödkullas och gårdenbyggnad och del av gården

Rödkulla

Långängsvägen 56

Älvsjö

Visa på karta

Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde. Förskolan har en kuperad gård med skog och berg. Gården är ett pedagogiskt uterum som ständigt förnyas och förbättras utifrån barnens idéer och intresse och för att väcka nyfikenhet och leklust.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
68
Antal barn per årsarbetare
5,92
Andel med förskollärarexamen
32 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar utifrån ett projekterande arbetssätt där pedagogisk dokumentation är vårt verktyg för att följa barnens och våra läroprocesser. Projektarbetet utgår ifrån barnens intressen och involverar läroplanens olika målområden. Vi har föränderliga miljöer som speglar vårt projektarbete. Miljöerna inbjuder till utforskande och innehåller ett rikligt och varierat material.

Inne- och utemiljö

Vi utformar den pedagogiska lekmiljön i strävan att den ska tilltala alla barn oavsett kön, ålder och etnisk bakgrund. Miljön utformas så det finns naturliga mötesplatser för barnen, där samspel kan ske och där det finns en variation av material. Miljön ska synliggöra olika kulturer, funktionsnedsättningar och familjekonstellationer genom bilder, litteratur, material och musik. Gården är ett pedagogiskt uterum som ständigt förnyas och förbättras utifrån barnens idéer och intresse.

Kost och måltider

Förskolan har egen kock som lagar all mat från grunden. Vi använder oss av ekologiska produkter i så stor utsträckning som möjligt. Maten är god, vällagad och näringsrik

Mål och vision

Vår verksamhet bygger på att ha en så öppen organisation som möjligt där barn, föräldrar och pedagoger är delaktiga på många olika sätt. Vår värdegrund är vår plattform och våra ledord är demokrati, respekt, trygghet, glädje, delaktighet, ansvar och jämlikhet och genomsyrar hela vår verksamhet.

Mer om oss

Vi erbjuder barnen att delta i olika kulturupplevelser, så som musikföreställningar, museibesök, biblioteket, teater/dansföreställningar o kulturellt utbud i närmiljön.


Övrigt

Ett projekt på förskolan under två - tre år framåt kommer att ha fokus på Hållbar framtid - ekologisk känslighet. Vi kommer tillsammans att reflektera kring detta på våra nätverk. Läsa litteratur och fördjupa oss tillsammans med barnen i olika projektarbeten.

Vi vill också vara en "kemikaliesmart förskola". Undviker produkter som innehåller kemikalier så långt det är möjligt. Använder oss av återvinningsmaterial i vår verksamhet si så stor utsträckning som möjligt. Vi är noga med att leksaker, möbler och annat material som köps in till förskolan är miljömärkt.

Hitta hit