Förskola, tecknad illustration

Ängsklockan

Hårdvallsgatan 19

Östermalm

Visa på karta

Här får barnen möjlighet att få utveckla sina intressen på livets upptäcksresa. Vi har fyra hemvister varav en är en naturgrupp där verksamheten till stor de bedrivs i vår närmiljö.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
52
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
45 %

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Alla kommunala förskolor i Norra Djurgårdstaden har ett gemensamt tema. Barns möte med naturen och närmiljön i Norra Djurgårdsstaden. Temat genomsyrar verksamheten. Vi fokuserar på barns lärande kring en hållbar utveckling - att lära för livet.

Inne- och utemiljö

Ängsklockan ligger i nya lokaler i ett bostadshus. För oss är den pedagogiska miljön viktig. Miljön ska vara tydlig och inbjudande. Materialet ska vara tillgängligt och anpassat för barnens intresseområden. Vi har en mindre gård. Vi gör utflykter till parker och skogen i vårt närområde. Vi gör kemikaliesmarta inköp. Vi följer riktlinjer för inköp av pedagogiskt material och leksaker på förskolan.

Kost och måltider

Vi har en fantastisk kock som lagar god, näringsrik och ekologisk mat. Maten lagas från grunden och vi utesluter hel- och halvfabrikat i möjligaste mån. Ekologiska och KRAV-märkta råvaror utgör en viktig del av de inköp som görs till förskolan.

Mål och vision

  • Ängsklockan är en förskola där vi vill att barnen känner sig välkomna och respekterade oavsett vem man är. Vi tror på barns kompetens och ser dem som individer som har rätt att få uttrycka sina åsikter, tankar och känslor samt respekteras och lyssnas på.
  • Hos oss ser vi alla barn som allas barn, där vårt mål är att de ska känna sig trygga med all personal i huset.
  • Tankar som ledsagar oss i arbetet med barnen på förskolan är lärande och omsorg förenat med glädje och möjligheter. I verksamheten utmanar vi barnens intressen där de får uppleva och utforska sin omvärld tillsammans med medforskande vuxna. Genom detta skapar vi goda förutsättningar för ett livslångt lärande.
  • Vi använder olika uttrycksformer som skapande, rörelse, musik, matematik, bygg och konstruktion, naturvetenskap och teknik. I våra projekt har vi ett fokus på naturen och vår närmiljö.
  • För att uppnå läroplanens mål använder vi oss av ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete där planering, reflektion, uppföljning, pedagogisk dokumentation och utvärdering bildar en helhet.

Hitta hit