Ett barn känner på en trädstam som ligger bland höstlöv.

Fjällklockan

Hårdvallsgatan 16

Östermalm

Visa på karta

Här får barnen möjlighetet att utveckla sina intressen på livets upptäcksresa. Förskolan har fem avdelningar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
77
Antal barn per årsarbetare
5
Andel med förskollärarexamen
33 %

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan ett gemensamt tema som genomsyrar verksamheten: "Barns möte med naturen och närmiljön i Norra Djurgårdsstaden".

Verksamheten fokuserar på barns lärande kring en hållbar utveckling - att lära för livet.

Inne- och utemiljö

Fjällklockan har en spännande arkitektur med stora ljusa rum för skapande, lek och lärande. För oss är den pedagogiska miljön viktig. Miljön ska vara tydlig och inbjudande. Materialet ska vara tillgängligt och anpassat för barnens intresseområden.

Vi har en naturlik gård som sluter an till skogen. Vi gör även utflykter till parker och skogen i vårt närområde.

Verksamheten genomsyras av en kemikaliesmart medvetenhet. Vi följer riktlinjer för inköp av pedagogiskt material och leksaker.

Kost och måltider

Vi har en fantastisk kock som lagar god, näringsrik och ekologisk mat. Maten lagas från grunden och vi utesluter hel- och halvfabrikat i möjligaste mån. Ekologiska och KRAV-märkta råvaror utgör en viktig del av de inköp som görs till förskolan. Barnen äter i en gemensam matsal.

Mål och vision

Fjällklockan är en förskola där vi vill att barnen känner sig välkomna och respekterade oavsett vem man är. Vi tror på barns kompetens och ser dem som individer som har rätt att få uttrycka sina åsikter, tankar och känslor samt respekteras och lyssnas på. Hos oss ser vi alla barn som allas barn, där vårt mål är att de ska känna sig trygga med all personal i huset.

Tankar som ledsagar oss i arbetet med barnen på förskolan är lärande och omsorg förenat med glädje och möjligheter. I verksamheten utmanar vi barnens intressen där de få uppleva och utforska sin omvärld tillsammans med medforskande vuxna.

Genom detta skapar vi goda förutsättningar för ett livslångt lärande. Vi använder olika uttrycksformer som skapande, rörelse, musik, matematik, bygg och konstruktion, naturvetenskap och teknik.

I våra projekt har vi ett fokus på naturen och vår närmiljö. För att uppnå läroplanens mål använder vi oss av ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete där planering, reflektion, uppföljning, pedagogisk dokumentation och utvärdering bildar en helhet.

Särskilt stöd och behov

Vi är en nötfri förskola.

Hitta hit