Valvets gård

Förskolan Valvet

S:t Göransgatan 95

Kungsholmen

Visa på karta

Välkommen till förskolan Valvet som tillhör S:t Görans förskoleområde. Valvet består av avdelningarna Flygeln, Pelaren, Skattkammaren och Kupolen för barn mellan 1–3 år samt Bågen, Vindbryggan, Spiran och Tornet för barn mellan 3–5 år.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
144
Antal barn per årsarbetare
5,5
Andel med förskollärarexamen
47 %
Webbplats
https://www.facebook.com/valvet.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår verksamhet tar utgångspunkt i ett utforskande förhållningssätt där barn och pedagoger tillsammans undersöker och skapar mening. Vi lägger stor vikt vid att skapa sammanhang där barnen får möjlighet att mötas och lära tillsammans som en grupp och det är barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete.

Vår verksamhet erbjuder en mångfald av uttryckssätt som exempelvis dans, musik, måleri, tecknande, lera vilka alla bidrar i barnens lärprocesser. Vi delar alltid in barnen i mindre grupper ute och inne, för att kunna fånga varje barns tankar och läroprocesser. Vi lägger stor vikt vid att alla barn ska bli sedda och lyssnade på. Vi har ett drama- och musikrum som används flitigt, musiken är en viktig del av vår verksamhet.

Inne- och utemiljö

Den pedagogiska miljön spelar en viktig roll i vår verksamhet och vi erbjuder en mångfald av material som kan locka barnen och utmanar deras lärprocesser. Miljöerna är iscensatta för att skapa möten och samarbete mellan barnen och är utformade så att alla kan känna självständighet och inflytande över sin dag på förskolan. Vi har delat in rummen i olika stationer där allt material har sin givna plats så att det blir tydligt för barnen vad de kan göra till exempel måla eller teckna.

Kost och måltider

Vi har tillagningskök med egen kock som serverar varierande kost med hög andel ekologiska råvaror.

Mål och vision

Med utgångspunkt i förskolans läroplan iscensätter vi för lärande i ämnesöverskridande processer där utforskandet inom olika ämnen förbinds till en meningsfull helhet. Genom utforskande lek och estetiska uttryck ges barnen möjlighet att utveckla, fördjupa och förbinda sina kunskaper och erfarenheter.

Hos oss blir barnen aktiva medskapare av kunskap och pedagogerna utmanar och uppmuntrar förmågor som kreativitet och nytänkande med barnens egna teorier och hypoteser i fokus. De gemensamma lärprocesserna är centrala i vår verksamhet och vi ser hur barnens olika erfarenheter, styrkor och förmågor blir till en resurs för hela gruppen och det enskilda barnets lärande.

Sedan flera år tillbaka arbetar alla förskolor i S:t Görans förskoleområde i olika projekt kring hållbarhets frågor. Barnens intressen och nyfikenhet för djur och natur tas till vara och fördjupas i utforskande lek och estetiska lärprocesser.

Övrigt

Förutom Valvet ingår Kungsholmens västra förskola, Röda Villan och Kronan i förskoleområdet.

Hitta hit