Lek i sandlådan en regnig dag: leksakslastbilar, spadar, galonkläder.

Förskolan Leendet

Franzéngatan 79

Kungsholmen

Visa på karta

Välkommen till förskolan Leendet på västra Kungsholmen, nära Hornsbergs strand. Vår verksamhet utgår från olika styrdokument, nationella och lokala, bland annat Barnkonventionen, Skollagen, Läroplan för förskolan och Stockholms stads förskoleprogram.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
69
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
44 %
Webbplats
https://www.facebook.com/leendet.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet till att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Ett projektinriktat arbetssätt är ett undersökande arbetssätt där barnen har en mycket aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare.

Vi arbetar medvetet för en hållbar utveckling tillsammans med barnen, genom att skapa olika möjligheter för att mötas kring hållbarhet i meningsfulla sammanhang. Vår viktigaste uppgift är att inge hopp och framtidstro och att få barnen att känna vikten av sin delaktighet och möjlighet till påverkan. Vårt mål är att öka medvetenheten och att förstärka hur allt är förbundet med varandra gällande hållbarhetsfrågor. Praktiskt kan detta arbete handla om källsortering, återbruksmaterial, skräpplockardag, kunskap om kretslopp, naturupplevelser och arbete med olika naturmaterial.

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bland annat lärplatta, dator, kamera och projektor. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Vårt arbete med digital teknik grundar sig på läroplanens mål och intentioner och aktuell forskning. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Förskolan Leendet ligger på bottenplan i ett bostadsrättshus med stora ljusa lokaler samt egen förskolegård som är helt anpassad för förskolans verksamhet. Innemiljön är mycket fin med moderna stora lokaler som inbjuder till nyfikenhet, lek och utveckling.

Kost och måltider

I vårt tillagningskök arbetar vår kock mot en hållbar livsmedelsproduktion med minskat klimatavtryck och mindre miljöbelastning som mål. Vi köper in en stor del ekologiska och kravmärkta livsmedel samt jobbar mot en större del vegetabiliska källor till protein framför animaliska alternativ i måltidsplanering och tillagning. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer för bra måltider i förskolan samt Stockholms stads miljöprogram och tillagar varje dag god, näringsriktig mat från grunden.

Mål och vision

Vår målsättning är, genom ett systematiskt kvalitetsarbete, att ge alla barn en likvärdig utbildning. Detta gör vi genom att systematiskt och kontinuerligt följa upp, utvärdera och planera verksamheten, vilket i sin tur leder till utveckling av utbildningen.

Vi arbetar utifrån visionen ”En förskola för alla” där alla känner meningsfullhet och delaktighet. Glädje, nyfikenhet och möjlighet till att lyckas och utvecklas är centralt för oss. Detta uppnås genom ett medvetet arbete med Kungsholmens gemensamma pedagogiska ställningstaganden:

  • Människosyn
  • Kunskapssyn
  • Utforskande förhållningssätt
  • Pedagogiska miljöer
  • Pedagogisk dokumentation.

På vår förskola arbetar förskollärare och barnskötare i ett nära samarbete med förskoleområdets pedagogiska utvecklingsledare och stadsdelens specialpedagog. Organisationen utgörs även av förskolechef, biträdande förskolechef, administratör, kock och lokalvårdare. Tillsammans verkar vi för att främja barnens utveckling och lärande samt för att erbjuda en trygg omsorg.

Mer om oss

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har sista måndagen i månaden kl.09:30 (med undantag för december då visningen är den 17/12).

Våra pedagoger Åsa och Maria H. tar emot er och visar runt.

Varmt välkomna!

Övrigt

Leendet tillhör Hornsbergs förskoleområde som även utgörs av förskolorna Eden, Fröjden, Hagen, Havet, Pärlan och Vågen.

Hitta hit