Utomhusbild som visar Lindhagens gård och lekplats.

Förskolan Lindhagen

Mariebergsgatan 3

Kungsholmen

Visa på karta

Välkommen till förskolan Lindhagen som tillhör Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde. Förskolan ligger i ett bostadshus nära t-banestationerna Fridhemsplan och Thorildsplan. Glädje, trygghet och ett lustfyllt lärande genomsyrar vår verksamhet.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
46
Antal barn per årsarbetare
6,3
Andel med förskollärarexamen
21 %
Webbplats
https://www.facebook.com/lindhagen.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vår förskola har en värdegrund som bygger på ett demokratisk förhållnings- och arbetssätt där empati, glädje, nyfikenhet, hänsyn och respekt utgör hörnstenarna. Utforskande förhållningssätt, nyfikenhet och lust att lära grunden i den pedagogiska verksamheten. Vår verksamhet grundar sig på läroplanen för förskolan, Kungsholmens pedagogiska ställningstaganden (gällande människosyn, kunskapssyn, pedagogisk dokumentation, pedagogiska miljöer och utforskande förhållningssätt), vår verksamhetsplan, likabehandlingsplan och Förenta Nationernas barnkonvention.

Vi hämtar även mycket inspiration från Reggio Emilia-filosofin, främst gällande barnsyn och tankar om barns kompetens och det projektinriktade arbetssättet. Omvärldsbevakning är ett naturligt inslag i vår verksamhet.

I våra förskolors lärandemiljöer, med plats för lek, socialt samspel, utforskande och skapande och där även digitala verktyg och medier är viktiga inslag, blir barnens lärande mångsidigt och sammanhängande. Vi vill tillsammans med barnen erövra alla de möjligheter de digitala verktygen erbjuder och vi använder oss av datorer, läsplattor och projektorer både i den dagliga verksamheten och i projektarbeten.

Inne- och utemiljö

Vi har en mindre gård, där vi erbjuder material som skall locka och vara inbjudande för barnen i alla åldrar. Då gården är mindre så planerar vi in utflykter för alla grupper, så att alla barnen får tillfälle att ha en pedagogisk verksamhet utanför gården både till olika parker men även skogar och naturreservat. Alla barn får möjlighet att vara kvar på gården i mindre grupper. Inomhus är förskolan indelad i tre grupper utifrån ålder: yngre, mellan och äldre.

Kost och måltider

Maten som serveras på förskolan Lindhagen tillagas på plats av en utbildad kock som lagar all mat från grunden och till stor del på ekologiska råvaror. Kockarna beställer, i den mån produkter finns och budgeten tillåter, ekologiskt, närproducerat livsmedel. Målet är att vi ökar de ekologiska inköpen till 40%. Vi sorterar matavfall till biogas.

Mål och vision

Med ett processinriktat undersökande arbetssätt är det barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete. Barnen en aktiv roll i sitt kunskapsskapande och med pedagogerna som medforskare och riktningshållare skapas utifrån mål och intentioner sammanvävt med barnens intressen lärandesammanhang där barn möts och lär tillsammans som en grupp.

När barn utforskar och lär gör de det på många olika sätt och med olika ingångar – samtidigt. Vi arbetar därför ämnesövergripande, transdisciplinärt, i utforskande projekt, i små och stora grupper i valda projektarbeten där barnens intressen, kunskaper, erfarenheter, frågor, lust och nyfikenhet är med och ger riktning i det fortsatta utforskandet. En mångfald av uttryckssätt som måleri, tecknande, lera, musik, dans och digitala verktyg, som alla bidrar till och skapat mening i barnens läroprocesser, Skratten och glädjen i verksamheten tillsammans, barnen, föräldrarna och arbetskamrater, är tillsammans med nyfikenheten grunden för allt vårt arbete.

Vi arbetar utifrån målen i de olika styrdokumenten, läroplan, verksamhetsplan, likabehandlingsplan och barnkonvention.

Mer om oss

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har första måndagen i månaden, klockan 9.15. Kontakta oss på telefon 076-1208626 eller 076-1208322 för att anmäla er.

Hitta hit