Barn skapar kreativt konstverk med trädgren och bilder på spindlar, sniglar, nyckelpigor och andra smådjur.

Förskolan Havet

S:t Göransgatan 146

Kungsholmen

Visa på karta

Välkommen till förskolan Havet i Stadshagen på Kungsholmen. Vår verksamhet grundar sig på och utgår från olika styrdokument, nationella och lokala, bland annat Barnkonventionen, Skollagen, Läroplan för förskolan och Stockholms stads förskoleprogram.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
33
Antal barn per årsarbetare
4,1
Andel med förskollärarexamen
38 %
Webbplats
https://www.facebook.com/havet.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

 • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barnen ges möjlighet till att få ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Ett projektinriktat arbetssätt är ett undersökande arbetssätt där barnen har en mycket aktiv roll i sitt eget kunskapsskapande med pedagogen som medforskare.

Vi arbetar medvetet för en hållbar utveckling tillsammans med barnen, genom att skapa olika möjligheter för att mötas kring hållbarhet i meningsfulla sammanhang. Vår viktigaste uppgift är att inge hopp och framtidstro och att få barnen att känna vikten av sin delaktighet och möjlighet till påverkan. Vårt mål är att öka medvetenheten och att förstärka hur allt är förbundet med varandra gällande hållbarhetsfrågor. Praktiskt kan detta arbete handla om källsortering, återbruksmaterial, skräpplockardag, kunskap om kretslopp, naturupplevelser och arbete med olika naturmaterial.

I vår verksamhet använder vi oss av digital teknik i form av bl.a. lärplatta, dator, kamera, projektor och smartmobil. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. De digitala verktygen används även för att dokumentera verksamheten med fokus på utveckling och lärande.

Vårt arbete med digital teknik grundar sig på läroplanens mål och intentioner och aktuell forskning. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för kommunikation, samspel och ett livslångt lärande.

Inne- och utemiljö

Vår verksamhet finns på ett våningsplan i ett bostadsrättshus. Våra lokaler utgörs av hall, avdelningar, personalrum samt tillagningskök. Vi har även en hiss som förbinder vår verksamhet med förskolan Pärlan. Havets lokaler är rymliga och ljusa och erbjuder stora möjligheter att arbeta i mindre grupper. Havet har egen gård med stor sandlåda, klätterställning, bord och bänkar. Vår förskola ligger nära grönområden och Stadshagens idrottsplats.

Kost och måltider

I vårt tillagningskök arbetar vår kock mot en hållbar livsmedelsproduktion med minskat klimatavtryck och mindre miljöbelastning som mål. Vi köper in en stor del ekologiska och kravmärkta livsmedel samt jobbar mot en större del vegetabiliska källor till protein framför animaliska alternativ i måltidsplanering och tillagning.

Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för bra måltider i förskolan samt Stockholms stads miljöprogram och tillagar varje dag god, näringsriktig mat från grunden.

Mål och vision

Vår målsättning är att, genom ett systematiskt kvalitetsarbete, ge alla barn en likvärdig utbildning. Detta gör vi genom att systematiskt och kontinuerligt följa upp, utvärdera och planera verksamheten, vilket i sin tur leder till utveckling av utbildningen.

Vi arbetar utifrån visionen ”En förskola för alla” där alla känner meningsfullhet och delaktighet. Glädje, nyfikenhet och möjlighet till att lyckas och utvecklas är centralt för oss. Detta uppnås genom ett medvetet arbete med Kungsholmens gemensamma pedagogiska ställningstaganden:

 • Människosyn
 • Kunskapssyn
 • Utforskande förhållningssätt
 • Pedagogiska miljöer
 • Pedagogisk dokumentation.

På vår förskola arbetar förskollärare och barnskötare i ett nära samarbete med förskoleområdets pedagogiska utvecklingsledare och specialpedagog. Organisationen utgörs även av förskolechef, biträdande förskolechef, administratör, kock och lokalvårdare. Tillsammans verkar vi för att främja barnens utveckling och lärande samt för att erbjuda en trygg omsorg.

Särskilt stöd och behov

På en av våra avdelningar, Sköldpaddan, tar vi även emot döva barn och barn med hörselnedsättning. Detta innebär att förskolan är tvåspråkig (svenskt tal och teckenspråk) och barnen kommer därmed att ta del av dessa två språk under sin förskoletid hos oss. Vi har också döva teckenspråkiga pedagoger som arbetar i verksamheten tillsammans med alla barn.

Mer om oss

Om ni är nyfikna och vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna till vår föräldravisning som vi har sista fredagen i månaden kl.09:00.
- Vid föräldravisning för yngre barn 1-3 år: kontakta pedagog Jenny som arbetar på avdelningen Sjöstjärnan mobilnummer 076-1208596, för att boka visning.
- Vid föräldravisning för äldre barn och/eller barn med hörselnedsättning: kontakta pedagog Sandra som arbetar på avdelningen Sköldpaddan mobilnummer 076-1208166, för att boka visning.
Varmt välkomna!

Övrigt

Havet tillhör Hornsbergs förskoleenhet som även utgörs av förskolorna Eden, Fröjden, Hagen, Leendet, och Vågen.

Hitta hit