Pipers gård

Förskolan Pipers

Pipersgatan 29

Kungsholmen

Visa på karta

Välkommen till förskolan Pipers, belägen i ett flerfamiljshus på Pipersgatan 29. Förskolan har plats för cirka 37 barn fördelade på två grupper. Lokalerna är stora och ljusa och fördelade på två plan med en lekvänlig innerstadsgård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
37
Antal barn per årsarbetare
5,3
Andel med förskollärarexamen
17 %
Webbplats
https://www.facebook.com/pipers.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Pipers erbjuder vi en mångsidig verksamhet där omsorg och lärande bildar en helhet. Verksamheten sker i nära samarbete med vårdnadshavare och ger varje barn möjligheter till lärande och utveckling utifrån sina behov och förutsättningar.

Vi arbetar i större och mindre grupper kring olika projekt och aktiviteter där barnens matematiska, språkliga och sociala förmågor stärks och uppmuntras. Utforskande av vatten i olika former och naturvetenskap med experiment arbetas det mycket med i grupperna. Musik, rörelse och dans är stående inslag i verksamheten.

Båda grupperna besöker regelbundet biblioteket för att låna böcker till olika projekt och andra aktiviteter. De äldre barnen besöker varje vecka närliggande parker eller grönområden. De yngre barnen går på upptäcktsfärder i närområdet samt till återvinningsstationen.

Inne- och utemiljö

Vi lägger stor vikt vid vår pedagogiska miljö, såväl inomhus som utomhus, så att den lockar till lek och utforskande och där barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Bygg och konstruktionsrum, ateljéer och ljusrum är exempel på stationer som används regelbundet. Skapande sker med återvinningsmaterial. Gården är stor och lekvänlig med sandlåda, lekhus och olika sorters lekmaterial.

Kost och måltider

Vi har en egen kock som lagar det mesta från grunden. I möjligaste mån används ekologiska livsmedel. Även specialkost lagas. Måltiderna är tillagade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra mat i förskolan". Vegetarisk kost serveras två gånger per vecka.

Mål och vision

Förskolans verksamhet utgår från våra styrdokument, vilka hålls levade i vardagen samt vid olika mötesforum. Det råder stor medvetenhet och fokus på det pedagogiska uppdraget i vardagsarbetet. Förskolan är barnens samhällsarena, som ska präglas av deras röster och uttryck. För att uppnå vår vision och läroplanens mål arbetar vi utifrån Kungsholmens fem ställningstagande:

  • människosyn
  • kunskapssyn
  • utforskande förhållningssätt
  • pedagogiska miljöer
  • pedagogisk dokumentation.

Pedagoger är utforskande ledare för förskolans verksamhet. Lärande sker i relation till människor, miljöer, material, digital utrustning och dokumentationer.

Mer om oss

Om ni vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna på visning.

Kontakta visningsansvariga Maha eller Serife på telefonnummer 08-508 08 641 eller 08-508 08 124.

Hitta hit