Bild på förskolans gård och lekplats.

Förskolan Gambrinus

Gambrinusgatan 6

Kungsholmen

Visa på karta

Välkommen till förskolan Gambrinus. Vi har en grupp för barn 1–3 år och en grupp för barn 3–6 år. Vi har plats för cirka 37 barn och tillhör Kungsholmens södra förskoleområde. Förskolan ligger i markplan och har en stor och lekvänlig innerstadsgård.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
36
Antal barn per årsarbetare
5,2
Andel med förskollärarexamen
27 %
Webbplats
https://www.facebook.com/gambrinus.kungsholmen

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Gambrinus erbjuder vi en mångsidig verksamhet där lärande och omsorg bildar en helhet. Verksamheten sker i nära samarbete med vårdnadshavare och ger varje barn möjligheter till lärande och utveckling utifrån sina behov och förutsättningar. Vi arbetar med olika projekt och aktiviteter där barnens matematiska, sociala och språkliga förmågor stärks.

En dag per vecka går eller åker båda grupperna på upptäcksfärd i närområdet. De äldre barnen åker dessutom varje vecka till Judarnskogen i Bromma. Då har de med sig lunchmatsäck och är i regel tillbaka på förskolan vid 15-tiden.

Inne- och utemiljö

Vår innemiljö är hela tiden föränderlig och vi arbetar kontinuerligt med att se till att den är spännande , utmanande och tillgänglig för barnens utforskande. Vi lägger stor vikt vid vår pedagogiska miljö, såväl inomhus som utomhus, så att den lockar till lek och utforskande och där barnen får utlopp för kreativitet och fantasi.

Verksamheten bedrivs ofta i mindre grupper, vilket lokalerna inbjuder till då de båda gruppernas lokaler är belägna bredvid varandra med öppna gemensamma ytor emellan.

Kost och måltider

Våra måltider på förskolan tillagas av kockarna på förskolan Serafen. Måltiderna som serveras är tillagade enligt Livsmedelsverket rekommendationer "Bra mat i förskolan". Kockarna lagar det mesta av maten från grunden och använder sig av en stor del ekologiska livsmedel samt lagar specialkost. Två dagar i veckan serveras vegetarisk mat.

Mål och vision

Förskolans verksamhet utgår från våra styrdokument, vilka hålls levande i vardagen samt vid olika mötesforum. Det råder stor medvetenhet och fokus på det pedagogiska uppdraget i vardagsarbetet.

Förskolan är barnens samhällsarena, som ska präglas av deras röster och uttryck. För att uppnå vår vision och läroplanens mål arbetar vi utifrån Kungsholmens fem ställningstagande:

  • människosyn
  • kunskapssyn
  • utforskande förhållningssätt
  • pedagogiska miljöer
  • pedagogisk dokumentation

Pedagoger är utforskande ledare för förskolans verksamhet. Lärande sker i relation till människor, miljöer, material, digital utrustning och dokumentationer.

Mer om oss

Om ni vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna på visning.

Ring visningsansvariga Evelyn Thornell eller Maggan Adelsohn innan besöket på telefonnummer 08-508 08 113.

Hitta hit