Förskolans gård och lekplats.

Förskolan Galaxen

Essingestråket 24

Kungsholmen

Visa på karta

Förskolan Galaxen ligger nära torget på Stora Essingen. Vi har två barngrupper. Vår verksamhet ska ge varje barn förutsättningar till lärande och utveckling utifrån sina intressen och behov i ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
41
Antal barn per årsarbetare
4,9
Andel med förskollärarexamen
37 %
Webbplats
https://www.facebook.com/Förskolan-Galaxen-1503751409642210

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi arbetar i projekt som utgår ifrån barnens intressen, erfarenheter och kunskaper. Vi ser möjligheterna hos varje barn och att de har en inneboende lust och nyfikenhet att lära. Utevistelse är en viktig del av vår verksamhet.

Barnen tas emot ute på morgonen, för att sedan fortsätta förmiddagen antingen ute eller inne i olika projekt som dokumenteras.

Genom dokumentation synliggörs barnens lärprocesser samt de värden verksamheten står för.

Inne- och utemiljö

Vi erbjuder pedagogiskt genomtänkta miljöer som lockar till nyfikenhet och ett gemensamt utforskande. Miljöerna utgår från barnens intressen och erfarenheter, vilket gör att de står i ständig förändring. Här ges barnen möjlighet till ett mångfaldigt lärande genom olika uttryckssätt, eget inflytande och samspel med andra barn och pedagoger.

Vår stora gård inbjuder till lek och lärande. Vi har nära till parker och skogsgläntor som vi regelbundet besöker. Vi utforskar ofta vår ö tillsammans.

Kost och måltider

Maten vi äter är näringsrik och lagas ifrån grunden med råvaror som oftast är ekologiska. Vi får vår mat levererad från ett restaurangkök på Kungsholmen. Vi köper frukt och grönsaker efter årstid och vi prioriterar svenska varor.

Vi byter successivt ut plasttallrikar och plastmuggar mot porslin och glas. Hållbar framtid i ekologins tecken genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi serverar specialkost med hänsyn till allergi (läkarintyg krävs), kulturella önskemål samt vegetarisk mat.

Mål och vision

Förskolan arbetar utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt där verksamheten erbjuder alla läroplanens mål i ett för barnen begripligt sammanhang. Vi ser förskolan som en viktig arena för glädje, lärande och socialt samspel. Barnen har inflytande och kan på olika sätt påverka sin vardag på sin förskola. Vi vill att barnen får goda och positiva minnen med sig från sin förskola och en stark självkänsla för fortsatt lärande.

Mer om oss

Om ni vill veta mer om vår verksamhet eller boka in er på visning kontakta förskolan.

Solen: 08- 508 08 109
Stjärnan: 08- 508 08 391

Hitta hit