Förskolans gård och lekplats.

Förskolan Eira

Kungsholms hamnplan 6

Kungsholmen

Visa på karta

Välkommen till förskolan Eira som är belägen på Kungsholms hamnplan 6. Eira har plats för cirka 90 barn som är fördelade på fem grupper och tillhör Kungsholmens södra förskoleområde. Lokalerna är stora och ljusa med två lekvänliga gårdar.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
83
Antal barn per årsarbetare
6
Andel med förskollärarexamen
43 %
Webbplats
https://www.facebook.com/eira.kungsholmen/

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

På förskolan Eira erbjuder vi en mångsidig verksamhet där lärande och omsorg bildar en helhet. Vår verksamhet sker i nära samarbete med vårdnadshavare och ger varje barn möjlighet till lärande och utveckling utifrån sina behov och förutsättningar.

Vi arbetar i större och mindre grupper kring olika projekt och aktiviteter där barnens matematiska, språkliga och sociala förmågor stärks och uppmuntras. Sång och dans är stående inslag varje vecka i alla grupper.

Stort fokus läggs vid arbete med kamratskap, likabehandling samt delaktighet och inflytande. Det pågår även ett utvecklingsarbete kring samarbetet mellan grupperna på förskolan.

Inne- och utemiljö

Vi lägger stor vikt vid vår pedagogiska miljö. Miljön ska locka till lek och utforskande, där barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi. Verksamheten bedrivs i två hus, lokalerna är stora och ljusa med material för lek och utforskande, där synlig dokumentation bidrar till miljön som den tredje pedagogen. Vi besöker regelbundet biblioteket för att låna böcker. Då äldre barnen har regelbundna utflykter till parker eller grönområden. De yngre barnen går på upptäcksfärder i närområdet.

Kost och måltider

Våra måltider på förskolan tillagas av kockarna på förskolan Serafen. Måltiderna som serveras är tillagade enligt Livsmedelsverkets rekommendationer "Bra mat i förskolan". Kockarna lagar det mesta av maten från grunden, en hel del ekologiskt, de lagar specialkost och två dagar i veckan serveras vegetariska maträtter.

Mål och vision

Förskolans verksamhet utgår från våra styrdokument, vilka hålls levande i vardagen samt vid olika mötesforum. Det råder stor medvetenhet och fokus på det pedagogiska uppdraget i vardagsarbetet. Förskolan är barnens samhällsarena, som ska präglas av deras röster och uttryck.

För att uppnå vår vision och läroplanens mål arbetar vi utifrån Kungsholmens fem ställningstagande: människosyn, kunskapssyn, utforskande förhållningssätt, pedagogiska miljöer samt pedagogisk dokumentation. Pedagoger är utforskande ledare för förskolans verksamhet. Lärande sker i relation till människor, miljöer, material, digital utrustning och dokumentationer.

Mer om oss

Om ni vill veta mer om vår verksamhet är ni välkomna på visning.

Kontakta visningsansvariga Pia Leijon innan besöket på telefonnummer 08-508 08 398.

Hitta hit