Förskolans utegård

Pytsen

Nybohovsbacken 55

Hägersten-Liljeholmen

Visa på karta

Förskolan Pytsen är vackert belägen uppe på Nybohov ovanför Liljeholmen. Förskolan har fem avdelningar fördelade på två hus. Besök oss gärna på våra visningstider. Välkomna att höra av er!

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
70
Antal barn per årsarbetare
4,5
Andel med förskollärarexamen
39 %

Tillgänglighet i lokalerna

  • Ledarhund välkommen Ledarhund välkommen
Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Vi ser barnen som kompetenta nyfikna och kreativa. Förskolan ska vara en lärorik plats där barnen ska ges många möjligheter till olika möten, lek, kreativt skapande, upptäckter och utmaningar. Detta ska stimulera dem till lärande och ge möjligheter till inflytande och ansvar.

Vi erbjuder en lärmiljö som är inbjudande, öppen, tydlig och anpassad efter barnens intressen och behov. Vi arbetar åldersindelat för att på bästa sätt kunna möta barnens behov. Under dagen fördelar vi oss så ofta vi kan i mindre grupper för att fördjupa relationer, lek och andra utforskande aktiviteter. Vi arbetar med pedagogisk dokumentation för att fånga barnens lärprocesser. Vi anser att den pedagogiska dokumentationen består av tre viktiga delar: Observation, dokumentation och reflektion. Barnen bjuds också in till att delta i olika former av reflektion.

Inne- och utemiljö

På förskolans tre, fina gårdar finns plats för olika möten och möjlighet till lek, utforskande, rörelse och möjlighet att mötas i större sammanhang mellan avdelningarna. Det finns berg och många buskar som lockar till lek.

Kost och måltider

Vår kock lagar mat från grunden och vi använder en hög andel ekologiska livsmedel. Vi serverar frukost, lunch och mellanmål. Vi har en varierad kosthållning och följer Livsmedelsverkets rekommendationer.

Mål och vision

Förskolorna i Hägersten-Liljeholmen präglas av likvärdighet. Ditt barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i en pedagogisk miljö som anpassas efter barnets behov och intressen. Pedagogerna i våra förskolor är engagerade och kunniga och arbetar i kontinuerlig dialog med dig som vårdnadshavare.

Pytsen är en av enhetens tre förskolor. Tillsammans har vi gemensamt formulerade mål, åtaganden, arbetssätt, värdegrund och kvalitetsgaranti. Är du intresserad av och vill veta mer om oss, så kom och hälsa på! Vänligen kontakta oss för visning.

Mer om oss

Visning

Visning av Pytsen äger rum den sista måndagen varje månad klockan 9.00. Boka er genom att ringa 08-508 22 926.

Norra förskoleområdet grupp 4 är också

  • Förskolan Brandstegen Höstgatan 14 126 33 Hägersten
    Boka visning genom att ringa 08-508 22 191
  • Kastanjens förskolor Majstångsvägen 6 126 33 Hägersten
    Ring 08-508 22 932 alt 08-508 22 936 för besök och visning av förskolan.

Hitta hit