Vägen in till förskolanomgiven av träd

Skogsgläntan Sulvägen 62

Sulvägen 62

Visa på karta

Förskolan kommer i mars 2019 flytta till den nybyggda förskolan Mineralen på Skodonsvägen 9-11. Kön till förskolan Skogsgläntan är stängd.

Fakta

Typ av service
Förskola
Organisationsform
Kommunal
Antal barn
0
Antal barn per årsarbetare
5,6
Andel med förskollärarexamen
51 %

Tillgänglighet i lokalerna

Inga uppgifter

Läs mer om tillgänglighet

Inriktning och profil

Förskolan Skogsgläntan ligger i hjärtat av Solberga med närhet till både skog och parker. Solbergaskogen och Parkleken Kristallen är nära grannar. Utifrån barnens intresse utforskar vi vår närmiljö och natur.

Inne- och utemiljö

Våra lokaler ger rika möjligheter till skapande, lek samt rörelse och musik som uttrycksformer. Vi strävar efter att erbjuda en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till experimenterande lek och lärande så väl inne som ute.

Den dagliga utevistelsen på vår kuperade och skogsbeklädda gård ger barnen rikligt med utrymme för rörelse och fantasifulla lekar.

Kost och måltider

Förskolans mat levereras genom catering.

Mål och vision

En viktig del i vårt uppdrag är att ge varje barn möjlighet till inflytande och delaktighet. Genom att få möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar och vara delaktig i utformningen av förskolans miljö och verksamhet utvecklar våra barn sin demokratiska kompetens.

Hitta hit