ویروس کرونا: حضور در کودکستان و کاهش شیوع آلودگی

شهرداری استکهلم بدقت تحولات مربوط به ویروس کرونا و ارزیابی‌های اداره بهداشت عمومی سوئد را دنبال می‌کند. کودکستان‌های شهر کماکان باز می‌باشند.

دولت بخشنامه جدیدی تصویب نموده که انجام اقدامات مختلفی هنگامی که مدارس بایستی بدلیل ویروس کرونا و بیماری covid-19 بسته شوند را امکان پذیر می‌نماید. مسئولان شهر تحولات را بدقت دنبال می‌کنند تا در صورت لزوم بسرعت تصمیم دیگری را اتخاذ نمایند.

چه زمانی فرزند من باید در خانه باشد؟

ما باید بطور مشترک برای کاهش شیوع ویروس مسئولیت بپذیریم. شهرداری استکهلم از توصیه‌های سازمان‌های دولتی پیروی می‌کند و برای دریافت آخرین اطلاعات افراد را به سازمان‌ بهداشت عمومی سوئد و سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم ارجاع می‌دهد. این امر هم شامل کودکستان‌ها و هم مراکز آموزشی و مراقبتی و کودکستان‌های آزاد می‌شود.

در هنگام داشتن نشانه‌های بیماری

فرزند شما باید در خانه بماند اگر بیمار است یا فردی در خانوار شما نشانه‌های بیماری دارد که ممکن است covid-19 باشد. این امر در مطابقت با ‌موازین جدید سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم می‌باشد. نشانه‌های معمول covid-19 عبارتند از: آبریزش بینی، تب و سرفه.

Fortsätt följa råden för att minska smittspridning, 1177 Vårdguiden

اگر فرزند شما در کودکستان نشانه‌هایی از بیماری بروز دهد

اگر فرزند شما در کودکستان نشانه‌هایی از بیماری بروز دهد، حتی اگر این نشانه‌ها ملایم باشد، کودکستان با شما تماس می‌گیرد تا فرزند خود را به منزل ببرید.

از خود و دیگران در برابر شیوع بیماری محافظت نمایید، وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد

در صورت تایید ابتلا به covid-19

اگر فردی در خانوار مورد تایید شده ابتلا به covid-19 داشته باشد، باید همه افراد خانوار شما بمدت یکهفته در منزل بمانند.

اگر شما و یا فردی در خانواده بیمار شده‌است، وبسایت سازمان بهداشت عمومی سوئد

در صورت نگرانی از آلوده‌ شدن؟

اگر شما بعنوان سرپرست احساس نگرانی می‌کنید و خواهان آن هستید که فرزندتان بدلیل ویروس کرونا در منزل بماند، باید مانند معمول، براساس روال معمول کودکستان، درخواست مرخصی نمایید.

ماسک دهان و بینی در کودکستان اجباری نیست

سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم توصیه می‌کند که عموم مردم در موقعیت‌‌هایی که در محیط‌های بسته امکان خودداری از تماس نزدیک با دیگران وجود ندارد از ماسک‌های یکبار مصرف استفاده نمایند. این توصیه در مورد کودکستان‌ها صدق نمی‌کند. در کودکستان‌ها توصیه می‌شود که بزرگسالان تنها در شرایطی معین که امکان رعایت فاصله در زمانی طولانی میسر نیست، از ماسک دهان و بینی استفاده نمایند. استفاده عمومی از ماسک در محیط کودکستان توصیه نمی‌شود.

موازین جدید منطقه‌ای برای استان استکهلم، وبسایت سازمان بهداری منطقه‌ای استکهلم

Uppdaterad