Coronaviruset: Närvaro och minskad smittspridning

Stockholms stad följer noggrant utvecklingen om coronaviruset och Folkhälsomyndighetens bedömningar.

När ska mitt barn vara hemma?

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset. Stockholms stad följer myndigheternas rekommendationer och hänvisar till Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för aktuell information. Detta gäller såväl förskolor som pedagogisk omsorg och öppna förskolor.

Vid symtom

Ditt barn ska vara hemma om hen har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom. Efter sju dygn kan ditt barn gå tillbaka till förskolan även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva.

Om ditt barn uppvisar symtom på förskolan

I sådana situationer kan personalen avvakta och se om besvären försvinner innan de kontaktar dig för att du ska hämta hem ditt barn.

Vid konstaterad covid-19

Alla i ert hushåll ska stanna hemma i en vecka om någon i hushållet har bekräftad covid-19.

Vid oro för smitta?

Om du som är vårdnadshavare känner oro och vill att ditt barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset ska ansöka om ledighet som vanligt, enligt de rutiner som finns på förskolan.

Uppdaterad